Moskvakonferansen

Moskvakonferansen eller Moskvakonferansen mellom utenriksministre var en konferanse i Moskva i Sovjetunionen fra 16. til 26. desember 1945 mellom utenriksministrene i USA (James F. Byrnes), Storbritannia (Ernest Bevin) og Sovjetunionen (Vjatsjeslav Molotov) der formålet var å diskutere problemer knyttet til okkupasjon, fredsspørsmål og Det fjerne østen.

Kommunikeet etter konferansen, offentliggjort 27. desember 1945, dekker en rekke av spørsmålene som ble tatt opp som en følge av avslutningen av den andre verdenskrig.[1] Det ble signert av de tre ministrene og inneholdt følgende seksjoner:

  1. Forberedelse til fredstraktater med Italia, Romania, Bulgaria, Ungarn og Finland. (Se Paristraktatene (1947))
  2. Kommisjon for Det fjerne østen og Alliert kontrollråd for Japan
  3. Korea: USA og Sovjetunionen etablerer en felles kommisjon som skulle tilrettelegge regjeringsform og gradvis overføre myndighet til de folkevalgte koreanske organer. Kommisjonen ble imidlertid gjenstand for dyp mistenksomhet fra begge parter. Den viktigste beslutningen ble imidlertid opprettelse av en forvaltningsregjering for Korea for en femårs-periode. Ved slutten av femårs-perioden skulle landets suverenitet være fullstendig. På grunn av uenighet ble resultatet to adskilte administrasjoner.[2]
  4. Kina
  5. Romania
  6. Bulgaria
  7. Etableringen av Forente nasjoner-kommisjon for å kontrollere atomenergi.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Interim Meeting of Foreign Ministers, Moscow Arkivert 30. desember 2006 hos Wayback Machine.
  2. ^ Leckie, Robert "Conflict: The History of the Korean War 1950-1953", G.P. Putnam's Sons: New York, 1962, Library of Congress Catalog Card Number: 62-10975. Page 34