Morrill Act (egentlig: Morrill Land-Grant Colleges Act) er en amerikansk lovgivning fra 1862 og 1890 som ga det rettslige grunnlaget for å donere føderale landeiendommer til opprettelse høyskoler og universiteter – en i hver delstat. Slike læresteder ble kalt land-grant-colleges og etter hvert land-grant-universiteter.

Justin Smith Morrill, kongressmannen som tok initiativ til land-grant-universitetene i USA.

Kongressmannen Justin Smith Morrill fra Vermont var en av drivkreftene bak lovgivningen, og han fikk gjennomslag for bevilgninger justert etter folketall (antall representanter i Kongressen).

Hver delstat fikk donert 30 000 acres (121 km²) per kongressmann ved folketellingen i 1860, til fri disposisjon eller avhending gitt at forvaltningen eller salgssummen ledet til opprettelse av landbruksfaglig eller teknisk høyere utdanning. I alt ble 17,4 millioner acres (70 000 km²) land overført delstatene under Morrill Acts.

Lovgivningen ble første gang foreslått i 1858 og vedtatt i Kongressen i 1859, men president James Buchanan la ned veto mot lovforslaget. Det ble derimot foreslått på ny og signert av Abraham Lincoln den 2. juli 1862. Lincoln var en drivkraft for opprettelsen av høyere læresteder også før han ble president.

Hatch Act fulgte i 1887 opp Morrill Act med bevilgninger til etablering av landbruksvitenskapelige forskningsstasjoner, mens Smith-Lever Act av 1914 ga grunnlaget for opprettelse av kooperative landbruksagenter som brakte land-grant-universitetenes resultater og praktiske råd ut til bønder i delstatene.