Smith-Lever Act er en amerikansk lov fra 1914 som ga rettsgrunnlaget for å bevilge føderale midler til utsending av kooperative landbrukseksperter til de ytre landbruksdistriktene. Ekspertene brakte kunnskap om jordsmonn, plantevekst og dyrkningsmetoder til bøndene i USA.

Lovgivningen og ordningen den etablerte var en videreføring av Hatch Act fra 1878, som etablerte landbruksvitenskapelige forsøksstasjoner ved delstatenes land-grant-universiteter.

Lovgivningen fra 1914 etablerte en Cooperative Extension Service ved de landbruksfaglige høyskolene og universitetene, og denne har eksistert siden som et utdannings- og opplæringsprogram for bønder administrert fra dagens land-grant-universiteter. Ordningen finansieres og styres fra USAs landbruksdepartement (USDA).