Hatch Act er en amerikansk lovgivning fra 1887 som gir rettsgrunnlaget for å donere føderale midler til etablering av landbruksvitenskapelige forsøksstasjoner ved delstatenes land-grant-universiteter. Den var en videreutvikling av lovgivningsarbeidet i Morrill Act.

Mange av forsøksstasjonene ble utgangspunkt for utsending av kooperative landbrukseksperter til de ytre landbruksdistriktene, som brakte kunnskap om jordsmonn, plantevekst og dyrkningsmetoder til bøndene i USA. Det var Smith-Lever Act som i 1914 bevilget føderale midler til disse landbruksekspertenes arbeid lokalt.