Land-grant-universitet

Land-grant-universitet er et amerikansk universitet som er grunnlagt med føderal donasjon av grunneiendom eller andre ressurser for grunnleggelsen. Disse universitetene ble gjerne startet for å bringe høyere utdanning til nye delstater og befolkningsgrupper. I noen tilfeller fikk også eksisterende høyskoler slike føderale donasjoner til utvidelse.

Minnefrimerke over Land-grant-universitetene fra USAs postvesen.
Justin Smith Morrill, kongressmannen som tok initiativ til land-grant-universitetene i USA.

Det er 106 slike colleger og universiteter i USA i dag, og de inngår i National Association of State Universities and Land-Grant Colleges (NASULGC).

Lærestedene vektla i første rekke landbruksfag og ingeniørfag, og ble ofte grunnlagt i utpregede landbruksstater. Etter hvert ble også praktisk økonomi og militære fagdisipliner inkludert i fagkretsen. Tanken var at arbeider- og bondegruppene skulle få praktisk, høyere profesjonsutdanning tilpasset lokale behov.

Det første land-grant-college var Iowa Agricultural College and Model Farm – dagens Iowa State University. Også Michigan State University var en viktig modell i den første tiden. Kansas State University ble det første lærestedet som ble nyetablert etter vedtakelsen av Morrill Act. Men eksisterende læresteder fikk også bevilgning, det eldste er Rutgers University fra 1766. I nyere tid har det blitt bevilget føderale midler til land-grant-institusjoner i Washington, DC (1967), og til amerikanske besittelser i Stillehavet.

En moderne versjon, uavhengig av land-grant-systemet, er de sea grant-colleger (1966), space grant-colleger (1988), sun grant-colleger (2003) og urban-grant-colleger som siden er opprettet for å rendyrke forskning og utdanning innen henholdsvis maritime, astronomiske, energitekniske og urbane studier.

Lovgivning

rediger

Morrill Acts (egentlig: Morrill Land-Grant Colleges Act) i 1862 og 1890 ga det rettslige grunnlaget for å donere føderale midler til høyskoler og universiteter – en i hver delstat. Kongressmannen Justin Smith Morrill fra Vermont var en av drivkreftene bak lovgivningen, og han fikk gjennomslag for bevilgninger justert etter folketall (antall representanter i Kongressen).

Hver delstat fikk donert 30 000 acres (121 km²) per kongressmann ved folketellingen i 1860, til fri disposisjon eller avhending gitt at forvaltningen eller salgssummen ledet til opprettelse av høyere landbruksfaglig eller teknisk utdanning. I alt ble 17,4 millioner acres (70 000 km²) land overført delstatene under Morrill Acts.

Lovgivningen ble første gang foreslått i 1858 og vedtatt i Kongressen i 1859, men president James Buchanan la ned veto mot lovforslaget. Det ble derimot foreslått på ny og signert av Abraham Lincoln den 2. juli 1862. Lincoln var en drivkraft for opprettelsen av høyere læresteder også før han ble president.

Hatch Act videreførte Morrill Act ved å legge rettsgrunnlaget for å donere føderale midler til etablering av landbruksvitenskapelige forsøksstasjoner ved delstatenes land-grant-universiteter. Mange av forsøksstasjonene ble igjen utgangspunkt for utsending av kooperative landbrukseksperter til de ytre landbruksdistriktene, som brakte kunnskap om jordsmonn, plantevekst og dyrkningsmetoder til bøndene i USA. Smith-Lever Act sørget i 1914 for at det ble bevilget føderale midler til disse landbruksekspertenes arbeid lokalt.