Military Medal

Military Medal (MM) er en dekorasjon for militært menig personell i de væpnede styrker i Storbritannia og (tidligere) Samveldet. Medaljen ble tildelt for tapperhet i strid på land.

Military Medal
Medal, decoration (AM 2016.26.1-2).jpg
Basisdata
Type:Medalje
Land:Storbritannia
Innført:25. mars 1916
Mottakere:Militært menig personell
Antall:135 000 +
Tekniske data
Utført i:Sølv
Festeanordning:Medaljebånd
Bredde:36 mm
Rangering

Utmerkelsen ble innstiftet 25. mars 1916, og hadde samme funksjon som offiserenes Military Cross, selv om den ble rangert lavere, mellom Distinguished Service Medal og Distinguished Flying Medal.

Etter 1993 er medaljen erstattet av Military Cross (MC), som fra da av kunne tildeles soldater og offiserer fra alle våpengrener.

Innehavere av medaljen kunne tilføye bokstavene MM etter navnet sitt.