Military Cross

Military Cross (UK)

Military Cross (MC) er en dekorasjon i de væpnede styrker i Storbritannia og (tidligere) Samveldet. Medaljen ble tildelt for tapperhet i strid på land.

Military Cross
Basisdata
Type:Kors
Land:Storbritannia
Innført:28. juni 1915
Mottakere:Militært personell
Tekniske data
Utført i:Sølv
Festeanordning:Medaljebånd
Bredde:44 mm
Høyde:46 mm
Rangering

Utmerkelsen ble innstiftet 28. juni 1915, og ble opprinnelig tildelt underoffiserer og offiserer inntil kapteins grad. Fra 1931 ble dette utvidet til å inkludere majorer, og fra 1993 til personell uansett militær grad. Military Medal, som tidligere ble tildelt menig personell, er ikke lenger i bruk.

Innehavere av medaljen kunne tilføye bokstavene MC etter navnet sitt.

Military Cross utstilt sammen med identitetsmerker