Distinguished Service Medal

Distinguished Service Medal (DSM) var en militær dekorasjon for personell opp til underoffisers grad i Storbritannia. Den ble innført i 1914 og opphørte i 1993. Tidligere ble den også benyttet i samveldeland. Medaljen ble tildelt for tapperhet i strid mot fiender til sjøs.

Distinguished Service Medal
Basisdata
Type:Medalje
Land:Storbritannia
Innført:14. oktober 1914
Mottakere:Militære
Tekniske data
Utført i:Sølv
Festeanordning:Medaljebånd
Bredde:36 mm
Rangering
Revers

Medaljen hadde samme funksjon som offiserenes Distinguished Service Cross, selv om den ble rangert langt lavere, mellom George Medal og Military Medal. Innehavere av medaljen kunne tilføye bokstavene DSM etter navnet sitt.

Etter 1993 er medaljen erstattet av Conspicuous Gallantry Cross (CGC). Denne medaljen kan tildeles soldater og offiserer fra alle våpengrener, og er rett under Victoria Cross i rang.

Blant nordmenn som er tildelt dekorasjonen er Leif Larsen (Shetlands-Larsen) og Hugo Munthe-Kaas.

Båndstriper

DSM

DSM and Bar