Mutual Defense Assistance Program

(Omdirigert fra «Military Assistance Program»)

Mutual Defense Assistance Program var et amerikansk konsept som gikk ut på å begrense sovjetisk ekspansjon ved å gi vennligsinnede land våpen og annet forsvarsmateriell, samt opplæring i bruk av disse. Programmet ble initiert av en lov, Mutual Defense Assistance Act, som ble signert av daværende president Harry S. Truman den 6. oktober 1949. Dette var den første globale amerikanske militære assistanse-lovgivning som ble signert under den kalde krigen. Programmet endret i 1961 navn til Military Assistance Program.[1][2]

Loven var en del av den amerikanske strategien under den kalde krigen for å unngå spredningen av kommunismen. Loven hadde som formål å tilby assistanse til alle land som var alliert med USA og som kunne tenkes å bli angrepet av Sovjetunionen eller en av landene som var alliert med Sovjet. Loven fastslo også at USA skulle boikotte og nekte økonomisk bistand til alle land som hadde noe med Sovjetunionen eller deres allierte å gjøre.

Programmet var en hovedbestanddel i den amerikanske våpenhjelpen til Europa, inkludert Norge, etter den andre verdenskrig.

USAs våpenhjelp til Norge

rediger

Den 27. januar 1950 skrev Norge og USA under avtalen som på norsk het Avtale mellom Norge og USA om gjensidig hjelp på forsvarets område. Avtalen trådte i kraft 24. februar 1950.[3]

I perioden fra 50-tallet til utpå 70-tallet mottok Norge bl.a. 7 763 strids- og transportkjøretøyer, 479 artilleriskyts, 171 068 geværer, 100 000 tonn ammunisjon og 624 fly og helikoptre. Avtalen ble terminert 27. september 1996.[4][1][2] USA oppsummerte avtalen i 1996 til 920,8 millioner dollar, regnet i 1950-verdi. Dette tilsvarer 83,6 milliarder kroner i 1996-verdi. Til sammenligning mottok Norge 439 millioner dollar (1950-verdi) gjennom den sivile Marshallhjelpen, dette ifølge Statistisk sentralbyrå (1998).[5] Historikeren Helge Øystein Pharo oppga i 2017 at Marshallhjelpen til Norge hadde vært på 450 millioner USD.[6]

Referanser

rediger
  1. ^ a b Gullow Gjeseth (juni 2014). Den amerikanske våpenhjelpen (PDF). Institutt for forsvarsstudier. ISSN 1504-6753. 
  2. ^ a b Wiker, Paul V. (1997). Amerikansk våpenhjelp til Norge 1949-1953 (PDF). Institutt for forsvarsstudier. 
  3. ^ Avtale mellom Norge og USA om gjensidig hjelp på forsvarets område. lovdata.no. Besøkt 24. september 2020.
  4. ^ «Historisk punktum for amerikansk våpenhjelp til Norge». Forsvarsdepartementet. 25. september 1996. Besøkt 22. juni 2014. 
  5. ^ «Marshallplanen og norsk offisiell statistikk» (PDF). Statistisk sentralbyrå. 1998. Besøkt 4. april 2022. 
  6. ^ Norgeshistorie, Om; Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved UiO. «Marshallplanen – fra skepsis til omfavnelse - Norgeshistorie». www.norgeshistorie.no (norsk). Besøkt 4. april 2022. 
Autoritetsdata