Militære kommandonivå

Følgende militære kommandonivå omtales internasjonalt:

Strategi lages for å sette politiske beslutninger ut i livet, men utførelsen, det å oppnå resultater, skjer som regel på taktisk nivå og samordnes på det operasjonelle nivået.

For arménivå benytter man uttrykket operasjonell kunst, og på generalstabsnivå bruker en militær strategi. Sammensatt skal taktikken vinne slaget, mens strategien skal vinne krigen. «Taktikk» kan også brukes generelt for å vise framgangsmåter til å nå mål i hverdagen. I Norge er taktisk kommando underlagt det operasjonelle kommandonivået (FOH), for eksempel Brigadekommando, Norwegian Task Group (NorTG) eller Norwegian Air Operations Centre (NAOC).

Se også Rediger

Kilder Rediger

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/317149/FFOD%202014.pdf