Operasjonelt nivå er et kommandonivå i militærteori som binder sammen detaljene i taktisk nivå med det videre og mer omfattende strategiske nivået.[1][2][3]

Plankart på operasjonelt nivå

Forsvaret

rediger

De militære kommandonivåer i Norge er i 2017 etablerte i denne ordningen:

  • Forsvarsdepartementet (FD) er det politiske nivået, og er det høyeste kommandonivået i Norge.
  • Forsvarssjefen med forsvarsstaben (FSJ) er det strategiske nivået i Norge.
  • Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) er det operasjonelle nivået i Norge.

Under det operasjonelle nivået er en rekke taktiske kommandoer som brigadesjefer og tilsvarende.

Statsapparatet

rediger

Operasjonelt nivå benyttes gjerne om statlige forvaltningsorganer (direktorater, etater og tilsyn) underlagt et departement og som arbeider med hele landet som virkefelt. Dette omtales også som nivå 2.[4]

Internasjonalt

rediger

Internasjonalt knyttes gjerne Arméen til det operasjonelle nivået militært.

Referanser

rediger

Kilder

rediger
Autoritetsdata