Åpne hovedmenyen
Plankart på operasjonelt nivå

Operasjonelt nivå er et kommandonivå i militærteori som binder sammen detaljene i taktisk nivå med det videre og mer omfattende strategiske nivået.[1]

NorgeRediger

De militære komandonivåer i Norge er i 2017 etablerte i denne ordningen:

  • Forsvarsdepartementet (FD) er det politiske nivået, og er det høyeste kommandonivået i Norge.
  • Forsvarssjefen med forsvarsstaben (FSJ) er det strategiske nivået i Norge.
  • Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) er det operasjonelle nivået i Norge.

Under det operasjonelle nivået er en rekke taktiske kommandoer som brigadesjefer og tilsvarende.

ReferanserRediger

KilderRediger