Militære grader i Nord-Korea og Sør-Korea

Militære grader i Nord-Korea og Sør-Korea viser til offisersgrader og distinksjoner for militærvesenet Nord-Korea og Sør-Korea. Under er tilsvarende ekvivalent i det norske forsvaret tatt med for sammenligning. For Sør-Korea vises også tilsvarende distinksjoner i Sjøforsvaret.

장교 (將校) Janggyo (Offisers grader)
NATO kode Nord-Korea grad Sør-Korea grad distinksjoner Ekvivalent med norske grader distinksjoner
Spesielle Generalitet
Spesielle Grader 대원수 Dae Wonsu (Stormarskalk)
har ikke
har ikke
원수 Wonsu (Marskalk av DPRK1/KPA2/KPN3/KPAF4)
차수 Ch'asu (Visemarskalk)
장관 (將官) Janggwan (Generalitet)
OF-10 대장 Daejang (General) 원수 (元帥) Wonsu (Marskalk av ROK5)6
20.SKA-GA.svg
har ikke
OF-9 상장 Sangjang (Generaloberst) 대장 (大將) Daejang (General)
19.SKA-GEN.svg
General
Army-NOR-OF-09.svg
OF-8 중장 Chungjang (Generalløytnant) 중장 (中將) Jungjang (Generalløytnant)
18.SKA-LG.svg
Generalløytnant
Army-NOR-OF-08.svg
OF-7 소장 Sojang (Generalmajor) 소장 (小將) Sojang (Generalmajor)
17.SKA-MG.svg
Generalmajor
Army-NOR-OF-07.svg
OF-6
har ikke
준장 (准將) Junjang (Brigadegeneral)
16.SKA-BG.svg
har ikke
영관 (領官) Yeonggwan (Stabsoffiser grader)
OF-6 대좌 Daejwa (Brigader)
har ikke
Brigader
Army-NOR-OF-06.svg
OF-5 상좌 Sangchwa (Oberst) 대령 (大領) Daeryeong (Oberst)
15.SKA-COL.svg
Oberst
Army-NOR-OF-05.svg
OF-4 중좌 Jungjwa (Oberstløytnant) 중령 (中領) Jungnyeong (Oberstløytnant)
14.SKA-LTC.svg
Oberstløytnant
Army-NOR-OF-04.svg
OF-3 소좌 Sojwa (Major) 소령 (小領) Soryeong (Major)
13.SKA-MAJ.svg
Major
Army-NOR-OF-03.svg
위관 (尉官) Wi-gwan (Kompanioffiser grader)
OF-2 대위 Daewi (Kaptein (grad)|Kaptein) 대위 (大尉) Daewi (Kaptein)
12.SKA-CPT.svg
Kaptein
Army-NOR-OF-02.svg
상위 Sangwi (Seniorløytnant)
OF-1 중위 Jungwi (Løytnant) 중위 (中尉) Jungwi (Løytnant)
11.SKA-1LT.svg
Løytnant
Army-NOR-OF-01a.svg
소위 Sowi (Fenrik) 소위 (小尉) Sowi (Fenrik)
10.SKA-2LT.svg
Fenrik
Army-NOR-OF-01b.svg

NoteRediger

Se ogsåRediger