Mek tinglag

Mek tinglag eller Meks tinglag var fra 1600-tallet og utover til tidlig på 1800-tallet den rettslige administrative enheten som dekket nåværende Averøy kommune og ytre deler av nåværende Eide kommuneNordmøre. Tinglaget grenset til Gjemnes tinglag på Nordmøre i sør og øst. I sørvest grenset tinglaget til Vågøy åtting i Romsdal.