Markedssegmentering

Markedssegmentering betyr å dele opp markedet i ulike segmenter for å kunne markedsføre et produkt rettet mot behovet til det enkelte segmentet. Segmenteringen er oftest utført av en markedsfører og har til hensikt å lage et tilbud som tilfredsstiller kundene innenfor segmentet. Grunnen til dette er at kunder vil foretrekke eller kreve forskjellig behandling av produkter og tjenester. Markedssegmenter kan identifiseres ved at man studerer geografiske, demografiske, psykografiske og atferdsmessige forskjeller blant kjøpere. Når segmenteringen er gjennomført er det dannet en målgruppe.[trenger referanse]

Markedssegmentering kan være et ledd i gjennomføring av prisdiskriminering.[1]

Segmenteringsvariabler

ReferanserRediger