Demografisk segmentering

Demografisk segmentering er en av fire segmenteringsvariabler som er et begrep innen markedsføring og markedssegmentering. Demografisk segemtering betyr at et marked deles inn i grupper basert på variabler som alder, familiestørrelse, familiestatus, kjønn, inntekt, yrke, utdannelse, religion, etnisk opprinnelse, generasjon, nasjonalitet, og sosial klasse.