Psykografisk segmentering

Psykografisk segmentering er en av fire segmenteringsvariabler som er et begrep innen markedsføring og markedssegmentering. Psykografisk segmentering betyr at et marked deles i grupper basert på livsstil, personlighet, eller verdier.