Atferdssegmentering

Atferdssegmentering er en av fire segmenteringsvariabler som er et begrep innen markedsføring og markedssegmentering. Atferdssegemtering betyr at et marked deles inn i grupper basert på kunnskap om, holdninger til, bruk av og respons på et produkt eller tjeneste.