En markedsform eller markedsstruktur er en gruppering av markeder med hensyn til den eksisterende konkurransen. De ulike formene defineres ut fra visse kriterier: antall og størrelse på tilbydere og kjøpere, grad av produktdifferensiering, tilgjengelig informasjon, samt inngangs- og/eller utgangsbarrierer i markedet.

De vanligste markedsformene er:

Se også

rediger