Fullkommen konkurranse

Fullkommen konkurranse (også kalt frikonkurranse eller perfekte markeder) er en markedsform der prisen fastsettes i samspill mellom tilbud og etterspørsel.

Forutsetninger rediger

Homogene varer rediger

Varene som produseres i markedet er perfekte substitutter, slik at forbrukerne enkelt kan velge varer fra forskjellige produsenter om hverandre uten problemer. Varen må være en perfekt substitutt gjennom hele produktets levetid. For eksempel må en annen leverandør kunne reparere produktet uten kostnad for kunden dersom den opprinnelige leverandøren går konkurs, og kunden har fått garantier enten gjennom lov eller gjennom avtale.

Prisfaste kvantumstilpassere rediger

Alle aktører i markedet må være små, slik at hverken tilbydere eller etterspørrere kan påvirke prisen gjennom for eksempel å selge/kjøpe et større kvantum.

Full informasjon rediger

Både forbrukere og produsenter har full tilgang på informasjon om prisendringer og andre forhold ved produksjonen, som f.eks. hvordan produsentenes arbeidere behandles og hvor råvarene til produsentene kommer fra. Forbrukerne må også reagere på eventuelle dårlige forhold hos en produsent ved å henvende seg til andre produsenter.

Fri prisdannelse rediger

Det er ingen offentlige reguleringer eller barrierer for å etablere seg i markedet. Det må heller ikke oppstå noen former for kartell-avtaler eller annet prissamarbeid mellom produsentene.

Profittmaksimering rediger

Aktørene innretter seg slik at de maksimerer profitten som de får innrettet.

Fri etablering rediger

Det må ikke være noen forhold som vanskeliggjør etablering av nye produsenter på noen måte.

Praktisk anvendelse rediger

Det finnes få, om noen, eksempler på markeder med fullkommen konkurranse i sin rene form. Modellen regnes likevel som en god tilnærming i mange tilfeller, og står sentralt i mikroøkonomi.