Maren Ramskeid

Maren Ramskeid
Født30. juni 1817Rediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
Minnestein som ble satt opp mellom Heggtveit og Ramskeid i 2003.
Plassen Ramskeid som hun hadde navnet sitt etter.

Maren Olavsdotter Ramskeid (født 30. juni 1817 på Nordigard Heggtveit i Åsgrend, Kviteseid i Telemark, død 19?? i Amerika) er i ettertid kjent som en av kildene for Draumkvedet.

Hennes versjon ble nedtegnet av M.B. Landstad på 1840-tallet og nyter ry som den originalversjonen av Draumkvedet som har best indre sammenheng. Den er dermed den sikreste dokumentasjon vi har for at Draumkvedet har eksistert som selvstendig ballade og gjennomført visjonsdikt, i slekt med middelalderens visjonsdiktning. Den ble trykt første gang i Norske Folkeviser (1853). Her opplyses det at Maren har «lært af sin Fader Ole Gulliksen Ramskeid død for 15 år siden 77 Aar gl. – han lært den av sin Far.»

Barndom og oppvekstRediger

Som det var vanlig på den tiden, tok familien navn etter garden, og kalte seg Heggtveit. Faren, Olav Gunnleiksson Heggtveit (født 1757), gift med Gunhild Halvorsdotter Aase (født 1780), hadde rydda denne garden etter at den ble skilt ut fra Heggtveit midtre, i 1790-årene. I 1828 måtte familien selge gården og flytte til plassen Ramskeid under Nordigard Heggtveit.

Faren var 60 år da Maren ble født som nummer seks i en søskenflokk på sju, og moren døde da hun var liten. Da faren døde i 1834, flyttet Maren Ramskeid som den gang var 17 år, til sin tante på Sandland i Brunkeberg, og tok navnet Maren Olavsdotter Sandland. En av brødrene hennes, Gunnleik, flyttet til Åse. Det blir hevdet i lokalmiljøet at han var en flink visedikter. Det mest kjente han har laget skal være «Sveinkallvisa», utgitt i skriftet «Lauvduskar» (Det Norske Samlaget1887)

Det var trolig mens hun tjente som pige på Sandland i 1847 at hun ble oppsøkt av presten Magnus Brostrup Landstad. Hun var da i tredveårsalderen. Han nevner henne likevel som Maren Ramskeid.
Maren Ramskeid giftet seg med enkemannen Bjørgulv Olavson Fossheim og flyttet til Heimdal i Tveitgrend, Kviteseid. I 1852 reiste familien til Amerika.

DraumkvedetRediger

 

Olaf han va i voxtern
han va som ein selljuronne
far aa mor dei ont en væl
ifra en tala konne

...
 
– første strofe i Ramskeids versjon

Maren Ramskeids versjon av Draumkvedet regnes som den episk viktigste av alle kjente varianter, «Den einaste som synest ha ein viss samanheng mellom strofene», sier Brynjulv Alver. Alver uttrykker seg svært varsomt. Nærlesning viser at Ramskeid-varianten har en fast oppbygning med god indre sammenheng:

«Den er komponert over slående kontraster som går igjen både i de store linjer og i detaljer. Dertil bygger den seg virkningsfullt opp mot et klimaks som gjennom henspilling på Johannes Åpenbaring aktualiserer selve det kristne verdensdrama. I løpet av noen ganske få strofer formidles samtidig det kristne nådesbudskap, inntrengende, men ikke påtrengende, sterkt og samtidig mildt. Slutten stråler ut lys og trøst.»[1]

Maren Ramskeids variant fører Draumkvedet biografisk tilbake til tidlig 1700-tall. Det har vært hevdet at visa sannsynligvis ikke er eldre; i så fall måtte hennes farfar ha diktet visa, hvilket er usannsynlig.

Ramskeids versjon har ikke den såkalte ministrelstrofe som begynner med ordene "Vil du meg lye...", og de to første stofene er uten omkved. Versjonen har forøvrig disse omkvedene:

-Å dæ va Olaf Åknesonen som sovi hæve så længje-, -For månen skjine og vægjine fadde så vie -, og – i Broksvalin dær sko domen stande -.

ReferanserRediger

 1. ^ Dagne Groven Myhren (1995) i artikkelen: «Katedral eller stavkirke. Genredrøfting og tro i Draumkvedet» i Telemark historie nr 16, s. 34-45. Jf. også Ådel Gjøstein Bloms detaljerte analyse i avhandlingen Ballader og legender.

LitteraturRediger

 • Knut Liestøl, Draumkvæde: A Norwegian visionary Poem from the Middle Ages, Studia Norvegica No. 3, Oslo 1946
 • Loupedalen, Torjus: Kviteseid bygdesoge I, Ættesoga. Kviteseid 1956
 • Ådel Gjøstein Blom, Ballader og legender fra norsk middelalderdiktning, Oslo 1971
 • Michael Barnes, Draumkvæde: An Edition and Study, Oslo 1974
 • Brynjulf Alver, Draumkvedet: Folkevise eller lærd kopidikting, Oslo 1971. Det viktigste i denne boka er en instruktiv geografisk oversikt over utbredelsen av Draunmkvede-tradisjonen i Vest-Telemark.
 • Ådel Gjøstein Blom: 1982: Norske mellomalderballadar 1 : Legendeviser, s. 110-136.
 • Johannesen, Georg: Draumkvede 1993. Samlaget, 1993.ISBN 82-521-4169-2
 • Draumkvedet : Telemark historie nr 16. 1995 er i sin helhet viet Draumkvedet. Her finner man en rekke artikler, som Olav Bø «Det vi veit og ikkje veit om, Draumkvedet» s. 21-33, Dagne Groven Myhren: «Katedral eller stavkirke. Genredrøfting og tro i Draumkvedet» og «Draumkvedet i kveding og kunstmusikk» i , s. 34-45. og s. 115-122, Bengt R. Jonsson: «Nogot om Draumkvedet», s. 46-48.
 • Gudleiv Bø og Magne Myhren 2002, Draumkvedet : diktverket og teksthistoria. (Her gjengis en restitusjon ved Magne Myhren; denne bygger på moderne Draumkvede-forskning.)
 • Leif Mæhle 2009: «Kongens visjon og diktarens» i Diktarar på leiting : Litterære studiar og artiklar.

Eksterne lenkerRediger

Kviteseid gards- og ættesoge på nett