Manifest mot mobbing

Manifest mot mobbing, eller Manifest mot mobbing – et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø, er en serie manifester og tiltaksplaner som skal forhindre mobbing blant barn og unge i Norge. Dokumentene er underskrevet av representanter for regjeringen, KS (tidligere Kommunenes sentralforbund), Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen. De uttrykker støtte til og konkrete planer for arbeid for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering eller utestenging. Partene jobber for et godt lærings- og oppvekstmiljø.

Det første Manifest mot mobbing gjaldt for perioden 2002–2004, og ble signert 23. september 2002 av daværende statsminister Kjell Magne Bondevik, daværende utdanningsminister Kristin Clemet med flere. En evaluering gjort av Rogalandsforskning i 2004 konkluderte med at forventningene til manifestarbeidet stort sett så ut til ha blitt innfridd.[1] Et nytt manifest ble skrevet for perioden 2005–2007. Manifest mot mobbing 2006–2008 bygget videre på erfaringene fra de to forrige manifestperiodene. Partene la særlig vekt på tydelig ledelse, lokal handling, å inkludere foreldrene og at tiltakene mot mobbing skulle være koordinerte og langsiktige.

På vegne av regjeringen signerte statsminister Jens Stoltenberg det fjerde Manifest mot mobbing 27. januar 2011. Samtidig ble startskuddet for en kampanje mot digital mobbing markert. Manifestet skal gjelde for fire år framover og legger stor vekt på å forankre mobbearbeidet sterkere lokalt. Manifestet 2011–2014 ble i tillegg undertegnet av: Halvard Skard (KS), Mimi Bjerkestrand (Utdanningsforbundet), Loveleen Rihel Brenna (Foreldreutvalget for grunnopplæringen), Jan Davidsen (Fagforbundet), Stein Grøtting (Skolenes Landsforbund), Solveig Hvidsten Dahl (Norsk skolelederforbund), Lena Jensen (Foreldreutvalget for barnehager)

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger