Våre beste artikler

Dette er siden for å foreslå artikler til å bli utmerkede. Fremgangsmåte for dette finner du under. Se også Wikipedia:Kandidatsider for forslag til anbefalte artikler og Wikipedia:Artikkelsamarbeid for artikler med utviklingspotensiale.

For å delta i diskusjonene her du ha lest kriterier for utmerkede artikler.

«Utmerket» er en status som er ment å gis til et forholdsvis begrenset antall ekstraordinært omfattende og gjennomarbeidede artikler.

Hvordan foreslå artikler til å bli utmerkedeRediger

For å foreslå en artikkel som utmerket, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverst på diskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som allerede har vært foreslått, legger du til  (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn|(andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|(andre nominasjon)}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. De vil også bli inkludert på den gjeldende artikkels diskusjonsside.