Møne

bygningsteknisk arkitektur
For tegnet ^, se cirkumfleks

Et møne (takrygg) er den høyeste delen (vinkelpunktet) av en takflate på en bygning. Et flatt tak har derfor intet møne.

På bildet er det fire møner: på kirkeskipet (der takrytteren med tårnoppbygget hviler), koret, våpenhuset, og på den frittstående kirkegårdsportalen. Kirken er Seljord kirke fra middelalderen.

Ved bruk av teglstein eller takplater, blir mønet dekket av mønepanner (takplater) eller mønestein (teglstein).

Litteratur rediger

  • Ahlstrand, Jan Torsten.; Arkitekturtermer. Lund: Studentlitteratur, 1976, ISBN 91-44-02852-0