For tegnet ^, se cirkumfleks

Et møne er den høyeste delen (vinkelpunktet) av en takflate på en bygning. Et flatt tak har derfor intet møne.

Ved bruk av teglstein eller takplater, blir mønet dekket av mønepanner (takplater) eller mønestein (teglstein).

LitteraturRediger

  • Ahlstrand, Jan Torsten.; Arkitekturtermer. Lund: Studentlitteratur, 1976, ISBN 91-44-02852-0