Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet er Norges tilsynsmyndighet for sivil luftfart og utsteder driftstillatelser. Luftfartstilsynet er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan som er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet har ansvaret for å innføre og tilpasse nasjonalt og internasjonalt regelverk, i tillegg til å lage forskrifter for norsk luftfart. Luftfartstilsynet representerer Norge i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart.

Luftfartstilsynet
Luftfartstilsynet.png
Luftfartstilsynets hovedkontor i Bodø
TypeDirektorat, luftfartsregulator, tilsynsmyndighet
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2000
Org.nummer981 105 516
HovedkontorBodø
UnderlagtSamferdselsdepartementet
Nettsideluftfartstilsynet.no
Organisasjonskart

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende lover, regler og forskrifter. For å sikre at dette skjer fører Luftfartstilsynet tilsyn med blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, luftfartøy, sertifikatinnehavere, lufthavner og landingsplasser for helikoptre.

Luftfartstilsynet utsteder også sertifikater til personer og luftfartsnæringer, som flyselskaper, verksteder, piloter og kabinpersonell.

Nyere historieRediger

Luftfartstilsynet ble opprettet og skilt ut fra Luftfartsverket og flyttet fra Luftfartsverkets kontorer til egne kontorer i Rådhusgata 1 i Oslo 1. november 1999. I 2002 ble det vedtatt at Luftfartstilsynet skulle flyttes til Bodø, og flyttingen ble gjennomført fra 2005 fram til 2008.

Flymedisinsk seksjon, tidligere Legenemnda for flygere, som utsteder legeattester for endel yrkesgrupper i luftfarten, ble i 2011 vedtatt flyttet fra Flymedisinsk instituttBlindern til Bodø, men dette vedtaket ble omgjort i 2012, slik at fagmiljøet for flymedisin på Blindern fremdeles er samlokalisert der. Flymedisinsk institutt er kompetansesenter for flymedisin for Universitetet i Oslo og Luftforsvaret.

Internasjonale forholdRediger

I løpet av de årene Luftfartstilsynet har eksistert, har regelverket for sivil luftfart gått fra å være nasjonalt til å i stadig større grad bli styrt av EU. At Norge og flere land i Europa nå følger et EU-regelverk gjør at vi på mange områder har de samme reglene i hele Europa.

Sammen med Samferdselsdepartementet deltar Luftfartstilsynet i internasjonale organisasjoner for å fremme norske interesser. To av disse organisasjonene er Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå og Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO).

LuftfartsdirektørRediger

Siden Luftfartstilsynet ble opprettet i 2000 er direktøren for etaten også norsk luftfartsdirektør. Tidligere var tittelen blitt benyttet om direktøren for Luftfartsverket. Med virkning fra 2006 ble det en åremålsstilling med en åremålsperiode på seks år.

Generalmajor Stein Erik Nodeland ble utnevnt som luftfartsdirektør i statsråd 30. mars 2012. Nodeland har omfattende erfaring fra luftfart som jagerflyger, ruteflyger i SAS og fra diverse administrative funksjoner. Han var sjef for 132 Luftving i Bodø fra 2002 til 2004, og har vært øverste leder for det norske Luftforsvaret. Han kom til Luftfartstilsynet fra stillingen som leder for F-35-programmet. Han fratrådte 31.12.2016.

Kongen i statsråd utnevnte 1. februar 2017 Lars Kobberstad til ny luftfartsdirektør i perioden 2017–2023.[1][2]

Liste over luftfartsdirektørerRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Samferdselsdepartementet (10. februar 2017). «Luftfartstilsynet: Lars Egil de Lange Kobberstad blir ny luftfartsdirektør». Regjeringa.no (norsk nynorsk). Besøkt 22. juni 2019. 
  2. ^ «Ledelsen: Luftfartsdirektør Lars Kobberstad». luftfartstilsynet.no. Besøkt 22. juni 2019. 

Eksterne lenkerRediger