Lomsdal-Visten nasjonalpark

nasjonalpark i Nordland fylke, Norge

Lomsdal-Visten nasjonalpark (sørsamisk: Njaarke) er en norsk nasjonalpark som ligger fra fjord til fjell gjennom flere ulike landskapstyper på Helgeland i Nordland. Parken ble opprettet 29. mai 2009, for «å bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde; bevare det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner; sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen; sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem; bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland»[2] og den dekker et område på 1102 km².

Lomsdal-Visten nasjonalpark
Njaarken vaarjelimmiedajve
LandNorge
Ligger iBrønnøy[1]
Vevelstad
Vefsn
Grane kommune
OmrådeNordland
Nærmeste bosetningMosjøen
Areal1 102 km²
Opprettet2009
Kart
Lomsdal-Visten nasjonalpark
65°34′28″N 12°47′37″Ø

Vistkjerringa

Nasjonalparken ligger i Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner i Nordland; og den grenser til Strauman landskapsvernområde på 32 km² som ble opprettet samtidig innerst i fjorden Visten i Vevelstad. Nasjonalparken avløser Skjørlægda naturreservat i Vefsn, Laksmarkdalen naturreservat i Vevelstad, og Strompdalen naturreservat i Brønnøy.

Nasjonalparken ligger i Vistfjellan i Vevelstad-Vefsn, og omfatter den østlige kysten av Velfjorden i Brønnøy/Vevelstad. Lengst sørøst omfatter den en del av Grane kommune med et fjellmassiv opp til 1293 moh, mot Svenningdalen i øst. Sørøst for dette, på andre siden og litt sør for Svenningdalen, starter Børgefjell nasjonalpark.

Geografi, landskap, geologi

rediger

Fjellmassivet Vistfjellan dominerer den utspringende landområdet mellom de dype fjordene Velfjorden i sørvest og Vefsnfjorden med Mosjøen i nordøst, med topper opp til 1239 moh. (Vistkjerringa). Det høyeste fjellet i nasjonalparken, er Blåfjellet (1292 moh.), som ligger helt i sørøst nær Svenningdal. Inn i landområdet skjærer fjorden Visten, som ikke inngår i nasjonalparken, men som innerst inne har et elvedalføre som utgjør Strauman landskapsvernområde. Nasjonalparken går sørover langs Eiterådalen og Svenningsdalen med Svenningdalselva nesten ned til tettstedet Tosbotn innerst i fjorden Tosen. På vei til Mosjøen langs Europavei 6 sørfra vil man ha nasjonalparken i fjellmassivet i vest. Det er bratte fjellsider ned til Velfjorden. Området har ingen isbreer.

Landskapet har trange, bratte elvedaler og juv med platåer og tinder mellom. Det er mange, men små innsjøer i nasjonalparken. Geologisk er variasjonen stor, med blant annet grotter og fjell av kalkstein. Området rommer stryk og fossefall, deriblant Meheifossen. Her er det enestående vassdragsnatur med fem varig vernete vassdrag innenfor nasjonalparkgrensen.

Flora og fauna

rediger

Området har kalksteinskog og tilhrøende artsrik edelløvskog. Det er 44 truete og sårbare plante- og dyrearter i verneområdet, derav sårbare rovfuger, svaner, lomer, spetter og mye ulik lav og sopp. Faunaen i nasjonalparken er ansett som meget representativ for Helgelands fugle- og dyreliv.

Kulturminner, forvaltning og bruk

rediger

Det er også registrert opptil 9000 år gamle kulturminner i området. Det er noe overnattingssteder i området i form av enkle utleiehytter og åpne koier, og det skal tilrettelegges for friluftsliv uten mye tekniske inngrep. Samisk kultur i området har lange røtter, og reindrift er hjemlet i verneforskriften. Jakt, fangst og fiske er tillatt i tråd med allment lovverk.

Referanser

rediger
Fotnoter
  1. ^ SSR stedsnummer 190235, besøkt 2. januar 2020[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ Miljøverndepartementet: Verneforskriften
Litteratur
  • Marius Nergård Pettersen. Lomsdal-Visten : det gjemte landets villmark. Larsforlaget, 2011. 247 s. ISBN 978-82-92708-25-5

Eksterne lenker

rediger