Livvakt

sikkerhetspersonal som beskytter andre personer

En livvakt er en vakt med ansvar for en persons liv og sikkerhet. Livvakt er ingen yrkestittel i Norge. Livvakter kan internasjonalt være militære, sivile eller politifolk, som opptrer enkeltvis eller i en gruppe. Livvakter omgir utsatte personer og deres familier. Disse er ofte utsatt i egenskap av deres rolle i media, stilling i en bedrift/organisasjon/stat, eller i en konflikt av rettslig eller privat karakter. De som oftest observeres med livvakter i mediene, er profilerte artister, politiske ledere, statsoverhoder og kongelige.

Den ukrainske presidenten Viktor Jusjtsjenko (til venstre) med sivilkledte livvakter under et besøk i Gdańsk i Polen i 2004.

Politivakter i Norge

rediger

Politiet er ansvarlig for alle offisielle livvakttjenester i Norge. Livvakttjenesten for de som regnes som myndighetspersoner i Norge er tillagt Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Det gjelder som oftest en eller to i regjeringen, og enkelte andre nøkkelpersonell. Antall personer som får tildelt livvakt fra PST avhenger av den enkeltes sikkerhetssituasjon og ressursene tilgjengelig i PST. Unntaket er beskyttelse av Kongehuset som ligger under Den kongelige politieskorte (DKP) under Oslo politidistrikt. I likhet med PST sine polititilsatte har Den kongelige politieskorte politimyndighet og kan bevæpnes ved behov.

Politidirektoratet har godkjent noen private livvakttjenester.

Militære livvakter

rediger

I militær tradisjon blir en avdeling hvis oppgave det er å passe på presidenter eller kongelige, gjerne kalt livgarde som fellesbetegnelse, slik som for eksempel Hans Majestet Kongens Garde i Norge. Disse har i dag oftest en mer seremoniell funksjon, men ivaretar samtidig noe av sine gamle plikter. I praksis har mer spesielt tilpassede avdelinger innen politi, forsvar eller annet tatt over de aller fleste rene livvaktfunksjoner for offisielle myndighetspersoner i verden i dag, selv om livgardene består.

I Det norske forsvaret er det Militær Livvaktavdeling som har oppdraget og ansvaret for å utføre militær livvakttjeneste i krise og krig nasjonalt, samt i konfliktområder og i internasjonale operasjoner. I tillegg ivaretar avdelingen fagansvaret for livvakttjeneste i Forsvaret. Avdelingen ble opprettet i 2007. Alt operativt tjenestegjørende personell er vervede eller befal. Avdelingen er lokalisert på Sessvollmoen og er kommandomessig underlagt Forsvarets militærpolitiavdeling. Avdelingen løser jevnlig oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger