Liste over tyske divisjoner under andre verdenskrig

Wikimedia-listeartikkel

Oversikten nedenfor omfatter tyske divisjoner i andre verdenskrig, og tar for seg enheter som var aktive i Wehrmacht (Heer, Luftwaffe og Kriegsmarine) under andre verdenskrig.

Oppgraderinger og omorganiseringer vises kun for å identifisere de ulike navnene på enheter som i all hovedsak var de samme; andre oppgraderinger og omorganiseringer har egne artikler. På grunn av omfanget av denne listen er endringer gjort før krigens utbrudd ikke tatt med. Det samme gjelder oppgraderinger av enheter som er mindre enn en divisjon.

NavneelementerRediger

Navneelemente under blir vanligvis ikke oversatt fra tysk.

Grenadier
En tradisjonell betegnelse for tungt infanteri. (Oversatt Grenader).
Jäger
En tradisjonell betegnelse for lett infanteri. (Oversatt Jeger).
Gebirgsjäger
Den tradisjonelle betegnelsen for tropper som opererer i fjellene, ofte på ski.
Lehr
Panzerdivision Lehr. Sammensatt av enheter fra panserutdanningsskolene. (Oversatt Lære).
Nummer
Se beskrivelse i avsnittet om nummererte infanteridivisjoner nedenfor. (Oversatt Nummer).
Panzer
Panser. (Oversatt Pansret eller "Stridsvogn").
Sturm
Storm eller angrep. (Oversatt Storm)
Volks
Folke-. (Oversatt Folkets).
zbV
Forkortelse for «zur besonderen Verwendung». – Spesial. (Oversatt Til særlige formål).

Volks, Sturm og Grenadier ble noen ganger brukt som moralstyrkende adjektiver, ofte uten betydning i forhold til enhetens sammensetning (organisering) eller kapasiteter.

Hæren (Heer)Rediger

PanzerdivisjonerRediger

NummererteRediger

NavngitteRediger

Lette divisjonerRediger

Betegnelsen «lett» (leichte) hadde forskjellige betydninger i den tyske hæren under andre verdenskrig. Der var fem lette divisjoner, hvorav de første fire var mekaniserte divisjoner før krigens utbrudd, til bruk som mekanisert kavaleri, mens den femte var en ad hoc samling av mekaniserte enheter. Sistnevnte enheter ble i all hast sendt til Afrika for å redde italienerne og samlet til en divisjon da de var fremme. De fem divisjonene ble senere omgjort til vanlige panzerdivisjoner.

 • 1. lette divisjon (senere 6. panzerdivisjon)
 • 2. lette divisjon (senere 7. panzerdivisjon)
 • 3. lette divisjon (senere 8. panzerdivisjon)
 • 4. lette divisjon (senere 9. panzerdivisjon)
 • 5. lette Afrika-divisjon (senere 21. panzerdivisjon)

Ulike andre divisjoner fikk betegnelsen «lett» av andre grunner, og er oppført blant infanteridivisjonene.

InfanteridivisjonerRediger

Ulike typer av infanteridivisjonerRediger

Ryggraden i Wehrmachts hær (den tyske hæren) var infanteridivisjonen. Av de 154 divisjonene som ble satt inn i angrepet mot Sovjetunionen i 1941 (inkludert reserver), var det 100 infanteridivisjoner, 19 panzerdivisjoner, 11 motoriserte divisjoner, 9 sikkerhetsdivisjoner, 5 Waffen-SS-divisjoner, 4 lette divisjoner, 4 fjelldivisjoner, 1 SS politidivisjon og 1 kavaleridivisjon. En typisk infanteridivisjon bestod i juni 1941 av 17 734 mann, som var organisert i følgende underenheter[1]:

 • 3 infanteriregimenter med stab og kommunikasjonsenheter
  • 3 bataljoner med:
   • 3 lette maskingeværkompanier
   • 1 tungt maskingeværkompani
  • 1 motorisert panservernskompani
  • 1 artillerikompani
  • 1 rekognoseringsenhet
 • 1 panserjegerbataljon med
  • 3 kompanier (hver med 12 3,7 cm panservernskanoner)
 • 1 artilleriregiment
  • 3 bataljoner
   • 3 batterier
 • 1 pionerbataljon (ingeniørtropper)
 • 1 kommunikasjonsenhet
 • 1 felterstatningsbataljon
 • Forsyningsenheter, feltleger, veterinærer, post og politi

Tyske infanteridivisjoner hadde en rekke betegnelser og spesialiteter selv om de var nummerert i en enkel rekke. De viktigste var følgende:

Festning (Festung)
Divisjoner av ikke-standardisert organisasjon som ble brukt til bevoktning av viktige steder. De minste av disse enhetene kunne bestå av kun to eller tre bataljoner.
Grenadier
En moralstyrkende ærestittel som i praksis betydde redusert størrelse når den sto alene.
Lett, Jäger
Utstyrt dels med motorisert og dels hestetrukken transport og som regel lett artilleri. Mindre enn vanlige infanteridivisjoner. Noen av disse var i all hovedsak som fjelldivisjoner, og ble omtalt som Gebirgsjäger-divisjoner.
 • Denne beskrivelsen passer ikke på de lette divisjonene i Afrika (5., 90., 164. og 999.) og heller ikke på de fem lette mekaniserte divisjonene som opptrådte i en egen undergruppe.
Motorisert infanteri
Var fullt utstyrt med motortransport til alle infanterister og våpensystemer. Som regel var de mindre enn vanlige infanteridivisjoner. Motoriserte infanteridivisjoner ble omdøpt til Panzergrenadier (pansret infanteri) divisjoner i 1943.
Divisjon Nummer (Division Nummer)
En type stedfortrederdivisjon med et nummer og en stab, men med få eller ingen kampenheter. Disse divisjonene hadde i starten ingen type i navnet (f.eks. Division Nr. 179), men noen fikk senere tilføyet en type (f.eks. Panzer Division Nr. 179).
Panzergrenadier
Som motorisert, men med flere selvkjørende våpen og tilføyet en bataljon stridsvogner eller pansret stormartilleri. Det som motoriserte divisjoner ble kalt fra 1943 og fremover.
Statiske (bodenständige)
Uten kjøretøyer, selv til at trekke eget artilleri. Mange av disse var divisjoner som hadde blitt sterkt skadet på østfronten og sendt vestpå for å gjøre tjeneste som garnisoner i kystforsvaret inntil tilstrekkelige ressurser var til rådighet, slik at de kunne bli gjenoppstilt.
Volksgrenadier
En omorganisering mot slutten av krigen som minsket størrelsen og økte nærkampsstyrken. Mange tidligere ødelagte eller sterkt skadede infanteridivisjoner ble gjenoppstilt som Volksgrenadier-divisjoner, og det ble oppstilt nye fra bunnen av. Deres kampverdi svingte alt etter enhetens erfaring og utstyr. Må ikke forveksles med Volkssturm, som var en milits bestående av unge og gamle menn.
zbV
En ad hoc divisjon som ble stilt opp til å dække et spesielt behov. (F.eks. 90. lette infanteridivisjon – Divisjon zbV Afrika)

De fleste av de ovennevnte styrkereduksjoner var på omkring 1/3. Den foregikk enten ved at et infanteriregiment ble fjernet eller ved at det ble fjernet en infanteribataljon fra hver av de tre regimentene.

Infanteridivisjoner ble stilt opp i bølger, dvs. rekker av divisjoner med standardisert organisasjon og utstyr. Generelt var de senere følgene (dvs. divisjoner med høyere nummer) av lavere kvalitet (både kamp-, erfarings- og utstyrsmessig) enn de tidligere.

Nummererte divisjonerRediger

1 til 99Rediger
 • 1. infanteridivisjon
 • 2. motoriserte infanteridivisjon (senere 12. panzerdivisjon)
 • 3. motoriserte infanteridivisjon (senere 3. Panzergrenadier-divisjon)
 • 4. infanteridivisjon (senere 14. panzerdivisjon)
 • 5. infanteridivisjon (senere 5. lette infanteridivisjon og 5. Jägerdivisjon)
  • Ingen tilknytning til 5. lette divisjon
 • 6. infanteridivisjon (senere 6. Grenadier-divisjon, 6. Volksgrenadier-divisjon)
 • 7. infanteridivisjon
 • 8. infanteridivisjon (senere 8. lette infanteridivisjon og 8. Jägerdivisjon)
 • 9. infanteridivisjon (senere 9. Panzergrenadier-divisjon)
 • 10. infanteridivisjon (senere 10. motoriserte infanteridivisjon og 10. Panzergrenadier-divisjon)
 • 11. infanteridivisjon
 • 12. infanteridivisjon(senere 12. Volksgrenadier-divisjon)
 • 13. Motoriserte infanteridivisjon (senere 13. panzerdivisjon og Panzerdivisjon Feldherrnhalle 2)
 • 14. infanteridivisjon (senere 14. motoriserte infanteridivisjon og deretter igjen 14. infanteridivisjon)
 • 14. Luftwaffe infanteridivisjon
  • Denne enheten var opprinnelig i Luftwaffe som 14. Luftwaffe feltdivisjon.
 • 15. infanteridivisjon
 • 15. Panzergrenadier-divisjon (tidligere 33. infanteridivisjon og 15. panzerdivisjon)
  • Uten tilknytning til 15. infanteridivisjon
 • 16. Motoriserte infanteridivisjon (senere delt i):
  • 16. panzerdivisjon (senere 16. Panzergrenadier-divisjon) og
  • 16. motoriserte infanteridivisjon (senere 16. Panzergrenadier-divisjon og 116. panzerdivisjon)
 • 16. Luftwaffe infanteridivisjon (senere 16. Volksgrenadier-divisjon)
  • Denne enheten var opprinnelig i Luftwaffe som 16. Luftwaffe feltdivisjon.
 • 17. infanteridivisjon
 • 18. infanteridivisjon (senere 18. motoriserte infanteridivisjon og 18. Panzergrenadier-divisjon)
 • 18. Volksgrenadier-divisjon
  • Uten tilknytning til 18. infanteridivisjon
 • 19. infanteridivisjon (senere 19. panzerdivisjon)
 • 19. Grenadier-divisjon (senere 19. Volksgrenadier-divisjon)
  • Denne enheten var opprinnelig i Luftwaffe som 19. Luftwaffe feltdivisjon (senere 19. Luftwaffe Sturm-divisjon)
 • 20. motoriserte infanteridivisjon (senere 20. Panzergrenadier-divisjon)
 • 21. infanteridivisjon
 • 22. infanteridivisjon (senere 22. luftlande-divisjon og 22. Volksgrenadier-divisjon)
 • 23. infanteridivisjon (senere 26. panzerdivisjon)
  • Etter å ha blitt omorganisert som 26. panzerdivisjon ble noen av den 23. infanteridivisjonens opprinnelige komponenter brukt til å opprette en ny 23. infanteridivisjon.
 • 24. infanteridivisjon
 • 25. infanteridivisjon (senere 25. motoriserte infanteridivisjon og 25. Panzergrenadier-divisjon)
 • 26. infanteridivisjon (senere 26. Volksgrenadier-divisjon)
 • 27. infanteridivisjon (senere 17. panzerdivisjon)
 • 28. lette infanteridivisjon (senere 28. Jägerdivisjon)
 • 29. motoriserte infanteridivisjon (senere 29. Panzergrenadier-divisjon)
 • 30. infanteridivisjon
 • 31. infanteridivisjon (senere 31. Grenadier-divisjon og 31. Volksgrenadier-divisjon)
 • 32. infanteridivisjon
 • 33. infanteridivisjon (senere 15. panzerdivisjon og 15. Panzergrenadier-divisjon)
 • 34. infanteridivisjon
 • 35. infanteridivisjon (senere 35. Volksgrenadier-divisjon)
 • 36. infanteridivisjon (senere 36. motoriserte infanteridivisjon, så igjen 36. infanteridivisjon og deretter 36. Grenadier-divisjon og til slutt 36. Volksgrenadier-divisjon)
 • 38. infanteridivisjon
 • 39. infanteridivisjon (senere 41. festningsdivisjon og 41. infanteridivisjon)
 • 41. infanteridivisjon (tidligere 39. infanteridivisjon og 41. festningsdivisjon)
 • 42. Jägerdivisjon (tidligere 187. reservedivisjon)
 • 44. infanteridivisjon (senere 44. Reichsgrenadier-divisjon Hoch und Deutschmeister)
 • 45. infanteridivisjon (senere 45. Grenadier-divisjon og 45. Volksgrenadier-divisjon)
 • 46. infanteridivisjon
 • 47. infanteridivisjon (tidligere Division Nr. 156 og 156. reservedivisjon, senere 47. Volksgrenadier-divisjon)
 • 48. infanteridivisjon (senere 48. Volksgrenadier-divisjon)
 • 49. infanteridivisjon
 • 50. infanteridivisjon
 • 52. infanteridivisjon (senere 52. felttreningsdivisjon og 52. sikkerhetsdivisjon)
 • 56. infanteridivisjon
 • 57. infanteridivisjon
 • 58. infanteridivisjon
 • 59. infanteridivisjon
 • 60. infanteridivisjon (senere 60. motoriserte infanteridivisjon, Panzergrenadier-divisjon Feldherrnhalle og panzerdivisjon Feldherrnhalle 1)
 • 61. infanteridivisjon (senere 61. Volksgrenadier-divisjon)
 • 62. infanteridivisjon (senere 62. Volksgrenadier-divisjon)
 • 64. infanteridivisjon
 • 65. infanteridivisjon
 • 68. infanteridivisjon
 • 69. infanteridivisjon
 • 70. statiske infanteridivisjon
 • 71. infanteridivisjon
 • 72. infanteridivisjon
 • 73. infanteridivisjon
 • 75. infanteridivisjon
 • 76. infanteridivisjon
 • 77. infanteridivisjon
 • 78. infanteridivisjon (senere 78. Sturm-divisjon, 78. Grenadier-divisjon, 78. Volksgrenadier-divisjon og til slutt 78. Volks-Sturm-divisjon)
 • 79. infanteridivisjon (senere 79. Volksgrenadier-divisjon)
 • 80. infanteridivisjon
 • 81. infanteridivisjon
 • 82. infanteridivisjon
 • 83. infanteridivisjon
 • 84. infanteridivisjon
 • 85. infanteridivisjon
 • 86. infanteridivisjon
 • 87. infanteridivisjon
 • 88. infanteridivisjon
 • 89. infanteridivisjon
 • 90. lette infanteridivisjon (tidligere Divisjon zbV Afrika, senere 90. lette Afrika-divisjon og 90. Panzergrenadier-divisjon)
 • 91. infanteridivisjon
 • 92. infanteridivisjon
 • 93. infanteridivisjon
 • 94. infanteridivisjon
 • 95. infanteridivisjon (senere 95. Volksgrenadier-divisjon)
 • 96. infanteridivisjon
 • 97. lette infanteridivisjon (senere 97. Jägerdivisjon)
 • 98. infanteridivisjon
 • 99. lette infanteridivisjon (senere 7. fjelldivisjon)
100 til 199Rediger
 • 100. lette infanteridivisjon (senere 100. Jägerdivisjon)
 • 101. lette infanteridivisjon (senere 101. Jägerdivisjon)
 • 102. infanteridivisjon
 • 104. Jägerdivisjon
 • 106. infanteridivisjon
 • 110. infanteridivisjon
 • 114. Jägerdivisjon
 • 117. Jägerdivisjon
 • 118. Jägerdivisjon
 • 121. infanteridivisjon
 • 122. infanteridivisjon
 • 126. infanteridivisjon
 • 133. festningsdivisjon
 • 140. Divisjon zbV (også 9. fjelldivisjon)
 • 141. reservedivisjon
 • 143. reservedivisjon
 • 147. reservedivisjon
 • 148. reservedivisjon
 • 149. felttreningsdivisjon
 • 150. felttreningsdivisjon
 • Divisjon Nr. 151 (senere 151. reservedivisjon)
 • Divisjon Nr. 152
 • Divisjon Nr. 153 (senere 153. reservedivisjon, 153. felttreningsdivisjon og 153. Grenadier-divisjon)
 • Divisjon Nr. 154 (senere 154. reservedivisjon, 154. felttreningsdivisjon og 154. Grenadier-divisjon)
 • Divisjon Nr. 155 (senere division nr. 155. (motorisert), panzerdivisjon nr. 155 og 155. reserve panzerdivisjon)
 • 155. felttreningsdivisjon (senere 155. infanteridivisjon)
  • Uten tilknytning til Divisjon nr. 155.
 • Divisjon Nr. 156 (senere 156. reservedivisjon, 47. infanteridivisjon og 47. Volksgrenadier-divisjon)
 • 156. felterstatningsdivisjon (senere 156. infanteridivisjon)
 • Divisjon Nr. 157 (senere 157. reservedivisjon, 157. fjelldivisjon og 8. fjelldivisjon)
 • Divisjon Nr. 158 (senere 158. reservedivisjon)
 • Divisjon Nr. 159 (senere 159. reservedivisjon og 159. infanteridivisjon)
 • Divisjon Nr. 160 (senere 160. reservedivisjon og 160. infanteridivisjon)
 • 162. infanteridivisjon (senere 162. tyrkiske divisjon, med utenlandske tropper)
 • 163. infanteridivisjon
 • 164. infanteridivisjon (senere festningsdivisjon Kreta (som ble delt i):
  • festningsbrigade Kreta og
  • 164. lette Afrika-divisjon)
 • 165. reservedivisjon
 • 166. reservedivisjon
 • 167. Volksgrenadier-divisjon
 • 169. infanteridivisjon
 • 170. infanteridivisjon
 • 171. reservedivisjon
 • 172. reservedivisjon
 • 173. reservedivisjon
 • 174. reservedivisjon
 • 181. infanteridivisjon
 • 182. reservedivisjon
 • 183. Volksgrenadier-divisjon
 • 187. reservedivisjon (senere 42. Jägerdivisjon)
 • Divisjon Nr. 188 (senere 188. reserve fjelldivisjon og 188. fjelldivisjon)
 • 189. reservedivisjon (senere 189. infanteridivisjon)
 • 191. reservedivisjon
 • 196. infanteridivisjon
 • 197. infanteridivisjon
 • 198. infanteridivisjon
 • 199. infanteridivisjon
201 til 999Rediger
 • 201. sikkerhetsdivisjon
 • 203. sikkerhetsdivisjon
 • 205. infanteridivisjon (tidligere 14. Landwehr-divisjon)
 • 206. infanteridivisjon
 • 207. infanteridivisjon (senere 207. sikkerhetsdivisjon)
 • 208. infanteridivisjon
 • 210. kystforsvarsdivisjon
 • 211. Volksgrenadier-divisjon
 • 212. infanteridivisjon (senere 578. Volksgrenadier-divisjon, deretter omdøpt til 212. Volksgrenadier-divisjon)
 • 213. sikkerhetsdivisjon
 • 214. infanteridivisjon
 • 216. infanteridivisjon
 • 217. infanteridivisjon
 • 218. infanteridivisjon
 • 221. sikkerhetsdivisjon
 • 227. infanteridivisjon
 • 228. infanteridivisjon
 • 230. kystforsvarsdivisjon
 • 233. Panzergrenadier-divisjon
 • 242. statiske infanteridivisjon
 • 243. statiske infanteridivisjon
 • 246. Volksgrenadier-divisjon
 • 250. infanteridivisjon (División Azul, den spanske Blå-divisjonen i tysk tjeneste)
 • 256. infanteridivisjon
 • 256. infanteridivisjon
 • 258. infanteridivisjon
 • 268. infanteridivisjon
 • 269. infanteridivisjon
 • 270. festningsinfanteridivisjon
 • 271. Volksgrenadier-divisjon
 • 272. Volksgrenadier-divisjon
 • 274. statiske infanteridivisjon
 • 275. infanteridivisjon
 • 276. Volksgrenadier-divisjon
 • 277. infanteridivisjon (senere 277. Volksgrenadier-divisjon)
 • 278. infanteridivisjon
 • 280. festningsinfanteridivisjon
 • 281. sikkerhetsdivisjon
 • 285. sikkerhetsdivisjon
 • 286. sikkerhetsdivisjon
 • 291. infanteridivisjon
 • 295. infanteridivisjon (senere 295. festningsinfanteridivisjon)
 • 297. infanteridivisjon
 • 300. spesialinfanteridivisjon
 • 302. statiske infanteridivisjon (senere 302. infanteridivisjon)
 • 305. infanteridivisjon
 • 319. statiske infanteridivisjon
 • 320. infanteridivisjon (senere 320. Volksgrenadier-divisjon)
 • 325. sikkerhetsdivisjon
 • 326. infanteridivisjon (senere 326. Volksgrenadier-divisjon)
 • 331. infanteridivisjon
 • 332. statiske infanteridivisjon (senere 332. infanteridivisjon)
 • 334. infanteridivisjon
 • 337. Volksgrenadier-divisjon
 • 338. infanteridivisjon
 • 340. Volksgrenadier-divisjon
 • 344. statiske infanteridivisjon (senere 344. infanteridivisjon)
 • 345. motoriserte infanteridivisjon
 • 346. infanteridivisjon
 • 347. Volksgrenadier-divisjon
 • 349. Volksgrenadier-divisjon
 • 352. infanteridivisjon (senere 352. Volksgrenadier-divisjon)
 • 361. Volksgrenadier-divisjon
 • 362. infanteridivisjon
 • 363. Volksgrenadier-divisjon
 • 371. infanteridivisjon
 • 376. infanteridivisjon
 • 381. felttreningsdivisjon
 • 382. felttreningsdivisjon
 • 384. infanteridivisjon
 • 385. infanteridivisjon
 • 386. motorisert infanteridivisjon
 • 388. felttreningsdivisjon
 • 389. infanteridivisjon
 • 390. felttreningsdivisjon
 • 390. sikkerhetsdivisjon
 • 391. sikkerhetsdivisjon
 • 391. felttreningsdivisjon
 • 392. infanteridivisjon
 • 402. treningsdivisjon
 • 403. sikkerhetsdivisjon
 • 444. sikkerhetsdivisjon
 • 454. sikkerhetsdivisjon
 • 462. Volksgrenadier-divisjon
 • 526. reservedivisjon
 • 541. Grenadier-divisjon (senere 541. Volksgrenadier-divisjon)
 • 542. Grenadier-divisjon (senere 542. Volksgrenadier-divisjon)
 • 543. Grenadier-divisjon (senere 543. Volksgrenadier-divisjon)
 • 544. Grenadier-divisjon (senere 544. Volksgrenadier-divisjon)
 • 545. Grenadier-divisjon (senere 545. Volksgrenadier-divisjon)
 • 546. Grenadier-divisjon
 • 547. Grenadier-divisjon (senere 547. Volksgrenadier-divisjon)
 • 548. Grenadier-divisjon (senere 548. Volksgrenadier-divisjon)
 • 549. Grenadier-divisjon (senere 549. Volksgrenadier-divisjon)
 • 550. Grenadier-divisjon
 • 551. Grenadier-divisjon (senere 551. Volksgrenadier-divisjon)
 • 552. Grenadier-divisjon (senere 552. Volksgrenadier-divisjon)
 • 553. Grenadier-divisjon (senere 553. Volksgrenadier-divisjon)
 • 558. Grenadier-divisjon (senere 558. Volksgrenadier-divisjon)
 • 559. Grenadier-divisjon (senere 559. Volksgrenadier-divisjon)
 • 560. Grenadier-divisjon (senere 560. Volksgrenadier-divisjon)
 • 561. Grenadier-divisjon Ostpreussen 1 (senere 561. Volksgrenadier-divisjon)
 • 562. Grenadier-divisjon Ostpreussen 2 (senere 562. Volksgrenadier-divisjon)
 • 563. Grenadier-divisjon (senere 563. Volksgrenadier-divisjon)
 • 564. Grenadier-divisjon (senere 564. Volksgrenadier-divisjon)
 • 565. Volksgrenadier-divisjon
 • 566. Volksgrenadier-divisjon
 • 567. Volksgrenadier-divisjon
 • 568. Volksgrenadier-divisjon
 • 569. Volksgrenadier-divisjon
 • 570. Volksgrenadier-divisjon
 • 571. Volksgrenadier-divisjon
 • 572. Volksgrenadier-divisjon
 • 573. Volksgrenadier-divisjon
 • 574. Volksgrenadier-divisjon
 • 575. Volksgrenadier-divisjon
 • 576. Volksgrenadier-divisjon
 • 577. Volksgrenadier-divisjon
 • 578. Volksgrenadier-divisjon (tidligere 212. infanteridivisjon, senere 212. Volksgrenadier-divisjon)
 • 579. Volksgrenadier-divisjon
 • 581. Volksgrenadier-divisjon
 • 582. Volksgrenadier-divisjon
 • 583. Volksgrenadier-divisjon
 • 584. Volksgrenadier-divisjon
 • 585. Volksgrenadier-divisjon
 • 586. Volksgrenadier-divisjon
 • 587. Volksgrenadier-divisjon
 • 588. Volksgrenadier-divisjon
 • 702. statiske infanteridivisjon
 • 708. statiske infanteridivisjon (senere 708. kystforsvarsdivisjon og 708. Volksgrenadier-divisjon)
 • 709. statiske infanteridivisjon
 • 710. statiske infanteridivisjon
 • 715. infanteridivisjon
 • 716. statiske infanteridivisjon
 • 719. infanteridivisjon
 • Divisjon Nr. 805
 • 999. lette Afrika-divisjon

Navngitte divisjonerRediger

 • Führer Begleit divisjon (Eskortebataljon som ble til for å beskytte Hitlers hovedkvarter på østfronten.)
 • Führer Grenadier divisjon
 • Panzergrenadier divisjon Brandenburg
 • Panzergrenadier divisjon Feldherrnhalle (tidligere 60. infanteridivisjon og 60. motoriserte infanteridivisjon, senere panzerdivisjon Feldherrnhalle 1)
 • Panzergrenadier divisjon Großdeutschland
 • Grenadier divisjon Lehr
  • Ingen tilknytning til Panzer Lehr.
 • Jägerdivisjon Alpen
 • Divisjon von Broich/von Manteuffel (Tunisia, november 1942 – mai 1943)

FjelldivisjonerRediger

1. fjelldivisjon (senere 1. Volksgebirgs-divisjon) 2. fjelldivisjon 3. fjelldivisjon 4. fjelldivisjon 5. fjelldivisjon 6. fjelldivisjon 7. fjelldivisjon (tidligere 99. lette infanteridivisjon) 8. fjelldivisjon (tidligere Divisjon Nr. 157, 157. reservedivisjon og 157. fjelldivisjon) 9. fjelldivisjon (tidligere skyggedivisjon Steiermark og 140. zbV Divisjon) 188. reserve fjelldivisjon (tidligere Divisjon Nr. 188)

SkidivisjonRediger

 • 1. Skidivisjon

KavaleridivisjonerRediger

Ifølge Davies var kavaleridivisjonene i realiteten infanteridivisjoner (soldatene hadde hester, men kriget til fots) og Cossack-divisjonene var det ekte kavaleriet, etablert etter de russiske kavaleridivisjonene.

 • 1. kavaleridivisjon (senere 24. panzerdivisjon)
 • 3. kavaleridivisjon
 • 4. kavaleridivisjon
 • Cossack kavaleridivisjon (Denne enheten ble overført til Waffen-SS, der den ble delt i 1. og 2. Cossack kavaleridivisjon som en del av 15. DD Cossack kavalerikorps.)

Landwehr-divisjonerRediger

 • 14. Landwehr-divisjon (senere 205. infanteridivisjon)
 • 97. Landwehr-divisjon

ArtilleridivisjonerRediger

 • 18. artilleridivisjon (tidligere 18. panzerdivisjon)
 • 309. artilleridivisjon
 • 310. artilleridivisjon
 • 311. artilleridivisjon
 • 312. artilleridivisjon

Navngitte festningsdivisjonerRediger

 • festningsdivisjon Danzig
 • festningsdivisjon Frankfurt/Oder
 • festningsdivisjon Gotenhafen
 • festningsdivisjon Kreta (tidligere 164. infanteridivisjon, senere 164. lette Afrika-divisjon)
 • festningsdivisjon Stettin
 • festningsdivisjon Swinemünde
 • festningsdivisjon Warschau

Navngitte treningsdivisjonerRediger

 • treningsdivisjon Bayern
 • treningsdivisjon Kurland
 • treningsdivisjon Nord

FelterstatningsdivisjonerRediger

 • felterstatningsdivisjon A
 • felterstatningsdivisjon B
 • felterstatningsdivisjon C
 • felterstatningsdivisjon D
 • felterstatningsdivisjon E
 • felterstatningsdivisjon F

Marinen (Kriegsmarine)Rediger

MarineinfanteridivisjonerRediger

 • 1. marineinfanteridivisjon
 • 2. marineinfanteridivisjon
 • 3. marineinfanteridivisjon
 • 11. marineinfanteridivisjon
 • 16. marineinfanteridivisjon
 • marineinfanteridivisjon Gotenhafen

Luftvåpenet (Luftwaffe)Rediger

Hermann Göring-divisjoneneRediger

Hermann Göring-enhetene vokste frem fra en enkelt politienhet til et helt pansret korps i løpet av krigen. Den senere tilføyelsen Fallschirm ("fallskjerm") var rent honorær.

 • Hermann Göring-divisjonen (senere panzerdivisjon Hermann Göring og Fallskjermens panzerdivisjon 1 Hermann Göring)
 • Fallskjermens Panzergrenadier-divisjon 2 Hermann Göring

Luftbårne divisjonerRediger

For å holde dens eksistens hemmelig ble den første tyske luftbårne divisjonen betegnet som en Flieger ("flyger")divisjon i rekken av Luftwaffe-divisjoner som styrte enheter i luften fremfor tropper på bakken. Den fikk navnet 7. Flieger-divisjon. Divisjonen ble senere omorganisert som begynnelsen på en serie av nominelt luftbårne divisjoner. Selv om de hadde betegnelsen Fallschirmjäger ("fallskjermsjeger")-divisjoner, ble de fleste ikke trent i luftlandsetning, og i praksis fungerte de fleste som vanlig infanteri i hele deres levetid. De lavt nummererte enhetene oppnådde og fastholdt en elitestatus, men kvaliteten var generelt lavere i de høyere nummererte divisjonene.

 • 1. fallskjermsdivisjon (i april 1943 ble 7. Flieger til 1. Fallschirmjäger)
 • 2. fallskjermsdivisjon
 • 3. fallskjermsdivisjon
 • 4. fallskjermsdivisjon
 • 5. fallskjermsdivisjon
 • 6. fallskjermsdivisjon
 • 7. fallskjermsdivisjon (tidligere Gruppe Erdmann, en ad hoc samling av Luftwaffe-enheter på vestfronten.)
 • 8. fallskjermsdivisjon
 • 9. fallskjermsdivisjon
 • 10. fallskjermsdivisjon
 • 11. fallskjermsdivisjon (etablering innledet i mars 1945. Kjempet kun som kampgruppe.)
 • 20. fallskjermsdivisjon (etablering beordret 20. mars 1945 i det nordlige Holland fra fallskjermstrenings- og erstatningsdivisjonen. Utplasseringen nådde aldri ut over kadrestadiet.)
 • 21. fallskjermsdivisjon (etablering beordret 5. april 1945 i det nordlige Holland som en felttreningsdivisjon. Utplasseringen nådde aldri ut over kadrestadiet.)

FeltdivisjonerRediger

Luftwaffes feltdivisjoner var vanlige infanteridivisjoner som ble stilt opp med personell fra Luftwaffe som ble tilgjengelig midt i krigen på grunn av mangelen på krigspersonell. De var opprinnelig Luftwaffe-enheter, men ble senere flyttet til hæren. De beholdt deres betegnelse fra Luftwaffe for å skille dem fra enheter med tilsvarende numre, som allerede fantes i hæren.

 • 1. Luftwaffe feltdivisjon
 • 2. Luftwaffe feltdivisjon
 • 3. Luftwaffe feltdivisjon
 • 4. Luftwaffe feltdivisjon
 • 5. Luftwaffe feltdivisjon
 • 6. Luftwaffe feltdivisjon
 • 7. Luftwaffe feltdivisjon
 • 8. Luftwaffe feltdivisjon
 • 9. Luftwaffe feltdivisjon
 • 10. Luftwaffe feltdivisjon
 • 11. Luftwaffe feltdivisjon
 • 12. Luftwaffe feltdivisjon
 • 13. Luftwaffe feltdivisjon
 • 14. Luftwaffe feltdivisjon
 • 15. Luftwaffe feltdivisjon
 • 16. Luftwaffe feltdivisjon
  • Til slutt overført til hæren som 16. Luftwaffe infanteridivisjon (senere 16. Volksgrenadier-divisjon)
 • 17. Luftwaffe feltdivisjon
 • 18. Luftwaffe feltdivisjon
 • 19. Luftwaffe feltdivisjon (senere 19. Luftwaffe Sturm-divisjon)
  • Til slutt overført til hæren som 19. Grenadier-divisjon (senere 19. Volksgrenadier-divisjon)
 • 20. Luftwaffe feltdivisjon (senere 20. Luftwaffe Sturm-divisjon)
 • 21. Luftwaffe feltdivisjon (tidligere Meindl divisjon, en ad hoc samling av Luftwaffe-enheter)
 • 22. Luftwaffe feltdivisjon (egentlig ikke opprettet, men dens underenheter ble knyttet til andre divisjoner etter behov)

TreningsdivisjonerRediger

 • 1. Luftwaffe treningsdivisjon
 • fallskjermtrenings -og erstatningsdivisjon – se 20. fallskjermsdivisjon.

AntiluftskytsdivisjonerRediger

Disse var hovedkvarterer for styring av grupper av flak (antiluftskyts)kanoner og ikke vanlige divisjoner med blandede våpen (kombinerte våpen) til kamp på bakken.

 • 1. antiluftskytsdivisjon
 • 2. antiluftskytsdivisjon
 • 3. antiluftskytsdivisjon
 • 4. antiluftskytsdivisjon
 • 5. antiluftskytsdivisjon
 • 6. antiluftskytsdivisjon
 • 7. antiluftskytsdivisjon
 • 8. antiluftskytsdivisjon
 • 9. antiluftskytsdivisjon (fullstending ødelagt under slaget om Stalingrad.)
 • 10. antiluftskytsdivisjon
 • 11. antiluftskytsdivisjon
 • 12. antiluftskytsdivisjon
 • 13. antiluftskytsdivisjon
 • 14. antiluftskytsdivisjon
 • 15. antiluftskytsdivisjon
 • 16. antiluftskytsdivisjon
 • 17. antiluftskytsdivisjon
 • 18. antiluftskytsdivisjon
 • 19. antiluftskytsdivisjon
 • 20. antiluftskytsdivisjon
 • 21. antiluftskytsdivisjon
 • 22. antiluftskytsdivisjon
 • 23. antiluftskytsdivisjon
 • 24. antiluftskytsdivisjon
 • 25. antiluftskytsdivisjon
 • 26. antiluftskytsdivisjon
 • 27. antiluftskytsdivisjon
 • 28. antiluftskytsdivisjon
 • 29. antiluftskytsdivisjon
 • 30. antiluftskytsdivisjon
 • 31. antiluftskytsdivisjon

Waffen-SS-divisjonerRediger

Utdypende artikkel: Waffen-SS-divisjoner

Alle slags divisjoner i Waffen-SS ble nummerert i en enkelt serie opp til nr. 38 uansett type. De som var markert med en nasjonalitet var – i hvert fall nominelt – rekruttert fra disse nasjonalitetene. Mange av enhetene med høye numre var i realiteten små kampgrupper (Kampfgruppe), dvs. kun divisjoner av navn.

Det fantes også Panzerdivisjon Kempf, en midlertidig enhet som var en blanding av Heer og Waffen-SS-enheter.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Mueller-Hillebrand B., Das Heer, 1933-1945. Bind II, E.S. Mittler & Sohn, 1969, s. 161-162.

Videre lesingRediger