Liste over ordførere i Vennesla

Wikimedia-listeartikkel

Liste over ordførere i Vennesla. Ved innføringen av formannskapslovene av 1837 var Vennesla en del av Øvrebø formannskapsdistrikt. I 1860 ble Vennesla utskilt som eget herred, mens resten av herredet ble hetende Øvrebø og Hægeland. I 1896 ble også Øvrebø og Hægeland delt. I 1964 ble Vennesla, Øvrebø og Hægeland slått sammen til Vennesla.

Venneslas kommunevåpen
Periode Navn Stilling Parti[a]
1861–1866 Nils Robstad Gårdbruker
1867–1868 Even S. Drivenes
1869–1876 T.A. Vennesland
1877–1880 Nils Robstad Gårdbruker Venstre
1881–1884 Endre Moseid Gårdbruker Venstre
1885–1890 Nils Robstad Gårdbruker Venstre
1891–1898 Endre Moseid Gårdbruker Venstre/Moderate
1899–1902 Salve N. Robstad Gårdbruker Venstre
1903–1905 Endre Moseid Gårdbruker Venstre
1906–1908 Olaf Vennesland Landhandler Venstre
1909–1911 Askild Røskeland Lærer Venstre
1912–1914 Olaf Vennesland Landhandler Venstre
1915–1920 A.T. Askedal Arbeiderpartiet
1921–1923 Gabriel Moseid Gårdbruker Bondepartiet
1924–1929 Anders S. Robstad Arbeiderpartiet
1930–1941 Jørgen A. Robstad Veivokter Arbeiderpartiet
1945 Jørgen A. Robstad Veivokter Arbeiderpartiet
1946–1954 Ole Jørgensen Trygdesjef Arbeiderpartiet
1954–1957 Sverre Vennesland Bankkorrespondent Arbeiderpartiet
1958–1959 Otto Heiseldal Mekaniker Arbeiderpartiet
1960–1973 Engly Lie Oppmåler Arbeiderpartiet
1974–1975 Tore Robstad Oppsynsmann Arbeiderpartiet
1976–1983 Ragnar Krogstad Kristelig Folkeparti
1984–1989 Tore Robstad Oppsynsmann Arbeiderpartiet
1990–1999 John Edvard Olsen Lektor Kristelig Folkeparti
1999–2017 Torhild Bransdal Kristelig Folkeparti
2017– Nils Olav Larsen Regiondirektør Kristelig Folkeparti

FotnoterRediger

  1. ^ Kolonnen angir partitilhørighet, ikke nødvendigvis hvilken liste de ble valgt på i kommunen.

KilderRediger