Liste over matrikkelgårder på Lista

Wikimedia-listeartikkel

Liste over matrikkelgårder på Lista i Farsund kommune i Agder fylke omfatter gårdsnummer 1–125 og omfatter alle matrikkelgårdene på Lista.[1] Lista var egen kommune fram til kommunesammenslåingen i 1965. Kommunen ble slått sammen med Farsund, Herad og Spind. Navnet ble Farsund kommune.[2]

Lista med de tre tettstedene Farsund, Vanse og Vestbygda.
Wandsøe præstegield 1720

Øst på Lista ligger Sunde. Her vokste strandstedet Farsund opp. I middelalderen lå Listas sentre for styring, skatteinnkreving og kultur på steder som Huseby, Vanse og Helvig. I denne perioden lar det seg ikke gjøre å skille en egen beretning om Sunde og Sundehaugen (Møllehaugen) fra Listas historie. Først ved 1600-tallet begynner et sentrum å ta form ved sundet.[3]

Liste Rediger

Gårdsnummer[1] Matrikkelgård[4][5] Navnegård[6] Koordinater[7] Merknader Tettsted
1 Sunde 58°05′33″N 6°46′55″Ø Før 1903, begrenset ladestedet Farsund seg til

tettbebyggelsen som var skilt ut fra Sunde gård.[8]

Større del av Sunde overført fra Lista- til Farsund

kommune 1. juli 1948.[9]

 
Flyfoto av Farsund.
 
Farsund by
 

Tettbebyggelsen her

utgjør tettstedet

Farsund[10]

Farsund
3 Farøy

Farøy, Engøy, Gåseholmen, Spindsodden.

58°05′43″N 6°48′36″Ø Farøy, Engøy og Gåseholmen overført fra Lista til

Farsund kommune 1. januar 1903.[8] Spindsodden

overført fra Lista til Farsund og Spind kommune

1. juli 1948.[9]

4 Mosvoll 58°05′45″N 6°46′32″Ø
5 Fjellestad 58°05′14″N 6°46′36″Ø
6 Lunde 58°04′55″N 6°46′20″Ø
12 Buland 58°05′36″N 6°45′09″Ø
2 Huseby:

Huseby, Eikvåg, Loshavn

58°04′23″N 6°45′46″Ø Eigvåg og Loshavn ligger begge under

matrikkelgården Huseby[1]

 
Loshavn
- Eigvåg 58°04′20″N 6°48′26″Ø
- Loshavn 58°03′51″N 6°48′52″Ø
7 Skjolnes 58°04′52″N 6°48′49″Ø
8 Åsen 58°04′20″N 6°43′54″Ø
9 Austre Hauge 58°04′07″N 6°45′36″Ø
10 Torp 58°04′43″N 6°44′59″Ø
11 Stokke 58°05′15″N 6°44′33″Ø
13 Kjørrefjord 58°06′02″N 6°45′24″Ø
14 Biland 58°05′54″N 6°44′05″Ø
15 Grimsby 58°05′23″N 6°43′47″Ø
17 Steinsvoll 58°05′21″N 6°43′05″Ø
18 Langvoll 58°04′52″N 6°42′27″Ø
16 Hananger 58°05′00″N 6°43′19″Ø
 
Flyfoto av tettstedet Vanse
 
Brooklyn Sqare på Bryne i tettstedet Vanse.
 

Tettbebyggelsen her

utgjør tettstedet

Vanse[10]

Vanse
19 Austre Rødland 58°05′10″N 6°42′10″Ø
20 Høyland 58°06′11″N 6°42′43″Ø
21 Bryne 58°05′50″N 6°41′48″Ø
22 Austre Vatne 58°05′25″N 6°41′54″Ø
25 Nedre Skeime Skeime[11] 58°05′31″N 6°40′59″Ø
26 Øvre Skeime 58°05′44″N 6°40′28″Ø
103 Vanse 58°06′02″N 6°41′38″Ø Gården har gitt navn til tettstedet Vanse[12]
104 Knivsland 58°06′23″N 6°42′15″Ø
23 Kviljo 58°04′31″N 6°41′07″Ø
24 Nesheim 58°04′54″N 6°39′41″Ø
27 Dyngvoll 58°05′24″N 6°40′09″Ø
28 Vesthassel Hassel[13] 58°04′55″N 6°38′53″Ø
 
Nordhassel.
29 Østhassel 58°05′02″N 6°39′18″Ø
30 Midthassel 58°05′08″N 6°38′13″Ø
31 Øvre Nordhassel 58°05′21″N 6°37′59″Ø
32 Nedre Nordhassel 58°05′15″N 6°37′38″Ø
33 Tjørve 58°05′37″N 6°36′03″Ø
 
Flyfoto av Vestbygda
 
Lista fyr.
 

Tettbebyggelsen her

utgjør tettstedet

Vestbygda[10]

Vestbygda
34 Brekne 58°05′55″N 6°35′29″Ø
35 Vestre Vatne 58°06′06″N 6°35′18″Ø
36 Borhaug 58°06′11″N 6°34′51″Ø Har gitt navn til Borhaug skolekrets.[14]

Borhaug brukes også som navn på tettstedet.

Lokal uttale av navnet er Bå'ro.[15]

37 Vågsvoll 58°06′25″N 6°34′46″Ø
38 Skollevoll 58°06′28″N 6°35′10″Ø
39 Langåger 58°06′56″N 6°36′03″Ø
 
Stave og Langåker.
 
Vere
40 Stave 58°07′14″N 6°36′00″Ø
41 Austre Vere Vere[16] 58°07′28″N 6°36′34″Ø Vere var delt

alt ved middelalderen.[16]

42 Vestre Vere 58°07′36″N 6°36′15″Ø
43 Kylleberg 58°08′14″N 6°36′17″Ø
44 Penne 58°08′04″N 6°36′33″Ø
45 Jølle 58°08′22″N 6°36′35″Ø
46 Håle 58°08′52″N 6°36′43″Ø
47 Senegre 58°09′07″N 6°37′22″Ø
 
Jølle.
48 Rudjord 58°09′16″N 6°37′42″Ø
49 Udal 58°09′50″N 6°37′32″Ø
50 Vigan 58°10′43″N 6°38′22″Ø
51 Ellenes 58°10′29″N 6°39′11″Ø
52 Heskjestad 58°09′37″N 6°39′22″Ø
53 Vigmostad 58°09′05″N 6°39′09″Ø
54 Gjelldal 58°09′42″N 6°39′51″Ø
55 Elle 58°10′33″N 6°40′33″Ø
56 Sigersvoll 58°10′32″N 6°41′40″Ø
57 Salen 58°10′14″N 6°41′41″Ø
58 Frøysti 58°10′04″N 6°41′47″Ø
59 Knustad 58°10′17″N 6°42′20″Ø
60 Åsalviga 58°11′27″N 6°40′48″Ø
61 Skagelia Skagen[17] 58°11′47″N 6°42′18″Ø
62 Skagen 58°11′10″N 6°41′28″Ø
63 Kjørviga 58°10′33″N 6°42′58″Ø
64 Duvoll 58°10′20″N 6°43′25″Ø
65 Listeid 58°10′09″N 6°44′00″Ø
 
Listeid ved Framvaren.
66 Skistad 58°08′59″N 6°43′32″Ø
67 Ugjel 58°09′07″N 6°42′25″Ø
68 Frestadheia Frestad[18] 58°08′44″N 6°43′45″Ø Skilt ut fra Frestad 1668.[18]
 
Frestad og Eitland.
69 Frestadviga 58°08′20″N 6°43′50″Ø Skilt ut fra Frestad 1723.[18]
70 Frestad 58°07′49″N 6°43′36″Ø
71 Eitland 58°07′50″N 6°43′09″Ø
72 Trøyborg 58°08′06″N 6°42′04″Ø
73 Grostøl 58°07′53″N 6°41′38″Ø
74 Eigeland 58°07′56″N 6°41′03″Ø
75 Reisvoll 58°07′33″N 6°41′09″Ø
76 Halland 58°07′16″N 6°41′31″Ø
77 Åmdal 58°07′10″N 6°40′39″Ø
78 Jåtog 58°07′48″N 6°40′18″Ø
79 Launes 58°08′07″N 6°40′24″Ø
80 Sudland 58°08′32″N 6°40′17″Ø
81 Vestre Rødland 58°08′00″N 6°40′00″Ø
82 Tveit 58°08′09″N 6°39′19″Ø
83 Tomstad 58°08′27″N 6°38′41″Ø
84 Jørstad 58°07′59″N 6°38′38″Ø
85 Hervoll 58°08′13″N 6°37′18″Ø
86 Skeibrokk 58°07′57″N 6°37′21″Ø
87 Nordberg 58°07′49″N 6°37′25″Ø
 
Nordberg fort. Lista fyr helt i sør.
88 Meberg 58°07′29″N 6°37′47″Ø
89 Vinnem 58°07′21″N 6°37′04″Ø
90 Slevdal 58°07′12″N 6°37′04″Ø
91 Vestre Hauge 58°07′07″N 6°37′32″Ø
92 Velle 58°06′51″N 6°37′13″Ø
93 Nedre Råstad Råstad[19] 58°06′27″N 6°37′26″Ø Kan ha blitt delt alt i

middelalderen.[19]

94 Øvre Råstad 58°06′38″N 6°37′43″Ø
95 Ore 58°06′33″N 6°38′34″Ø
96 Langeland 58°06′55″N 6°38′11″Ø
97 Kalleberg 58°07′11″N 6°38′23″Ø
98 Frøyland 58°07′05″N 6°38′39″Ø
99 Maberg 58°06′25″N 6°38′51″Ø
100 Brastad 58°06′17″N 6°39′57″Ø
101 Kottland 58°06′41″N 6°39′37″Ø
102 Vettland 58°06′50″N 6°40′14″Ø
105 Åmland 58°06′31″N 6°42′59″Ø
106 Helvig 58°06′27″N 6°43′27″Ø
107 Straumsland 58°06′56″N 6°44′26″Ø
108 Sutteviga 58°07′37″N 6°44′55″Ø
109 Rødland på Heia 58°07′53″N 6°46′00″Ø
110 Lindland 58°06′42″N 6°45′03″Ø
111 Øyvoll 58°06′21″N 6°45′46″Ø
112 Øyhovden 58°06′05″N 6°47′05″Ø
113 Bjørnestad 58°06′35″N 6°47′03″Ø
114 Suggenes 58°06′50″N 6°46′38″Ø
115 Hoskuldsnes Hoskuldsnes[20] 58°06′51″N 6°46′22″Ø
116 Hoskuldsnesstranda

(Heiastranda)[20]

58°06′55″N 6°46′20″Ø Fradelt fra Hoskuldsnes

1668.[20]

117 Nørskår 58°07′17″N 6°46′27″Ø
118 Halland 58°07′10″N 6°46′58″Ø
119 Snabbe 58°07′08″N 6°47′23″Ø
120 Sellegrod 58°07′00″N 6°46′57″Ø
121 Slettestranda 58°06′45″N 6°47′37″Ø
122 Beiskje 58°06′43″N 6°48′07″Ø
123 Sandviga 58°06′34″N 6°48′48″Ø
124 Solbjør 58°07′05″N 6°49′22″Ø
125 Lia 58°07′47″N 6°48′31″Ø

Se også Rediger

Referanser Rediger

 1. ^ a b c Kartverket. «Gårdsnummer; Kartverket, norgeskart.no.». Besøkt 30. desember 2016. 
 2. ^ Rudjord, Kåre (1987). «Siste kapittel». Listaboka IV - Bygdehistorie. Fra formannskapslov til kommunesammenslåing. Farsund: Farsund kommune. s. 702. 
 3. ^ Abrahamsen, Olav Arild (1997). «Et bysamfunn i emning». Farsund bys historie. Bind 1 : En by blir til : fra stedets oppkomst til 1850. Farsund: Farsund kommune. s. 20. ISBN 8299436826, 8299436818 Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp). 
 4. ^ Rudjord, Kåre (1980). Listaboka I - gard og folk. Farsund: Farsund kommune. s. Innholdside; gårdsnavn. 
 5. ^ Rudjord, Kåre (1981). Listaboka II - gard og folk. Farsund: Farsund kommune. s. Innholdside; gårdsnavn. 
 6. ^ «Navnegård; kulturnav.org». KulturNav. Besøkt 30. desember 2016. «Opprinnelig gardsnavn fra før garden ble oppdelt i gards- og bruksenheter. Navnegard brukes om to eller flere gardsnummer.» 
 7. ^ «Koordinater; Google Map». Google. Besøkt 4. januar 2017. 
 8. ^ a b Abrahamsen, Olav Arild (2001). «Det komunalpolitiske liv». Farsund bys historie, bind II. Sjøfartsbyen 1850 - 1930 årene. Farsund: Farsund kommune. s. 106, 110. ISBN 82-994368-1-8. 
 9. ^ a b Abrahamsen, Olav Arild (2007). «Farsund 1945 - 1965». Farsund bys historie. Bind III. Fra rederby til industrikommune 1940-2000. Farsund: Farsund kommune. s. 115. ISBN 978-82-994368-4-7. 
 10. ^ a b c «Tettstedets utstrekning etter SSB, kart.ssb.no». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 30. desember 2016. 
 11. ^ Rudjord, Kåre (1981). «Øvre Skeime». Listaboka II - gard og folk. Farsund: Farsund kommune. s. 633. «Øvre Skeime, Nedre Skeime og Dyngvoll må en gang ha vært èn gard.» 
 12. ^ Rudjord, Kåre (1981). «Vanse». Listaboka II - gard og folk. Farsund: Farsund kommune. s. 601–607. «Vanse Prestegård» 
 13. ^ Rudjord, Kåre (1981). «Hassel». Listaboka II - gard og folk. Farsund: Farsund kommune. s. 694. «Hassel må oprinnelig ha vært en storgard.» 
 14. ^ Vere, Njål (1995). «vessne - Vestbygda». Listamålet : grammatikk, ordbok, stadnamn og folkeminne. 3. Farsund: Eige forlag. s. 337. «Vestbygda = Borhaug skolekrets» 
 15. ^ Vere, Njål (1993). «Boro». Listamålet : grammatikk, ordbok, stadnamn og folkeminne. 1. Farsund: Eige forlag. s. 186. 
 16. ^ a b Rudjord, Kåre (1980). «Vere». Listaboka I - gard og folk. Farsund: Farsund kommune. s. 44. «I et brev fra 1472 er brukt betegnelsen Nordvere om en del av Vere. Det viser at garden var delt alt i middelalderen.» 
 17. ^ Rudjord, Kåre (1980). «Skagelia». Listaboka I - gard og folk. Farsund: Farsund kommune. s. 387. «Det skrives og uttales Skagelia, mens Skagen som gården må ha gått ut fra, uttales Ska`jen.» 
 18. ^ a b c Rudjord, Kåre (1980). «Frestad». Listaboka I - gard og folk. Farsund: Farsund kommune. s. 436–437. «På heia i nord ble Frestadheia skyldsatt 1668 til 1/4 dels hud, og siden ført som egen matrikkelgard. [...] Frestadviga ble skyldsatt 1723 til 1/4 dels hud og siden ført som egen matrikkelgard.» 
 19. ^ a b Rudjord, Kåre (1980). «Nedre Råstad». Listaboka I - gard og folk. Farsund: Farsund kommune. s. 197. «Når Råstad ble delt i Øvre Råstad og Nedre Råstad er ukjent. Men det er nok ei deling som går tilbake til middelalderen.» 
 20. ^ a b c Rudjord, Kåre (1980). «Hoskuldsnesstranda». Listaboka I - gard og folk. Farsund: Farsund kommune. s. 616. «Garden kalles til vanlig Heiastranda. [...] fradelt 1668.» 

Litteratur Rediger

 • Kåre Rudjord: Listaboka I - gard og folk, Farsund 1980.
 • Kåre Rudjord: Listaboka II - gard og folk, Farsund 1981.
 • Kåre Rudjord: Listaboka IV - Bygdehistorie. Fra formannskapslov til kommunesammenslåing, Farsund 1987.
 • Njål Vere: Listamålet : grammatikk, ordbok, stadnamn og folkeminne. 1, Farsund 1993.
 • Njål Vere: Listamålet : grammatikk, ordbok, stadnamn og folkeminne. 2, Farsund 1994.
 • Njål Vere: Listamålet : grammatikk, ordbok, stadnamn og folkeminne. 3, Farsund 1995.
 • Olav Arild Abrahamsen: Farsund bys historie, bind I. En by blir til : fra stedets oppkomst til 1850, Farsund 1997.
 • Olav Arild Abrahamsen: Farsund bys historie, bind II. Sjøfartsbyen 1850–1930 årene, Farsund 2001.
 • Olav Arild Abrahamsen: Farsund bys historie, bind III. Fra rederby til industrikommune 1940–2000, Farsund 2007.

Eksterne lenker Rediger