Liste over latinske patriarker av Konstantinopel

Wikimedia-listeartikkel

Denne listen omfatter de latinske patriarkene av Konstantinopel, dvs. fra paven begynte å utnevne patriarker av Konstantinopel i 1204 og frem til patriarkatet ble avskaffet i 1964. For patriarker før 1204 se liste over patriarker av Konstantinopel.

Patriarker i KonstantinopelRediger

Titulærpatriarker i eksilRediger

Med Mikael VIII Palaiologos’ gjenerobring av Konstantinopel i 1261 måtte den latinske patriarken forlate byen.

Sedisvakanse

Sedisvakanse

Sedisvakanse

Sedisvakanse

Sedisvakanse

Sedisvakanse

Sedisvakanse

Sedisvakanse

Sedisvakanse

Sedisvakanse

Sedisvakanse

Pave Paul VI opphevet det latinske patriarkatet Konstantinopel i 1964.