Liste over konger i Persia

Wikimedia-listeartikkel
Artikkelen inngår i serien om

Irans historie


Epoker

Elamittriket

Mederriket

Akamenide-dynastiet

Selevkid-dynastiet

Parterriket

Sasanide-dynastiet

Ziyarid-dynastiet

Samanid-dynastiet

Buwayhid-dynastiet

Ghaznavid-imperiet

Seldsjukkene

Khoresm-dynastiet

Ilkhanate

Muzaffarid-dynastiet

Timurid-dynastiet

Safavid-dynastiet

Afsharid-dynastiet

Zand-dynastiet

Qajar-dynastiet

Pahlavi-dynastiet

Den iranske revolusjon

Den islamske republikk Iran

Det følgende er en utfyllende liste over alle persiske riker og deres herskere:

Iranske dynastier Arabiske dynastier Makedonske dynastier Tyrkiske dynastier Mongolske dynastier

Elamittene var et folkeslag som holdt til i Susa, i det som idag er Khuzestan-provinsen. Deres språk var hverken semittisk eller arisk, og de var de geografiske forgjengerne til perser/meder-riket som dukket opp senere. Noen har fremsatt bevis for en lingvistisk liket mellom elamittisk og de moderne dravidiske språkene i det sørlige India, men dette er ikke akseptert av alle.[trenger referanse] Proto-elamittene levde i Iran så langt tilbake som i 5500 f.Kr..

År Sjah Merknader
Rundt 2500 f.Kr. Peli
Nøyaktige årstall mangler Tata
Nøyaktige årstall mangler Ukku-Takhesh
Nøyaktige årstall mangler Khishur
Nøyaktige årstall mangler Shushun-Tarana
Nøyaktige årstall mangler Napil-Khush
Nøyaktige årstall mangler Kikku-Sive-Temti
I det 24.århundret f.Kr. Lukh-Ishshan
Rundt 2300 f.Kr. Khelu
Rundt 2275 f.Kr. Khita
Rundt 2240 f.Kr. Kutik-Inshushinnak
År Sjah Merknader
Rundt 2030 f.Kr. Gir-Namme
Rundt 2010 f.Kr. Enpi-Luhhan
Nøyaktige årstall mangler Khutran-Temtt
Nøyaktige årstall mangler Kindattu
Nøyaktige årstall mangler Indattu-Inshushinnak I
Nøyaktige årstall mangler Tan-Rukhurater
Nøyaktige årstall mangler Indattu-Inshushinnak II
Nøyaktige årstall mangler Indattu-Napir
Nøyaktige årstall mangler Indattu-Tempt
År Sjah Merknader
Nøyaktige årstall mangler Eparti I
Nøyaktige årstall mangler Eparti II
Rundt 1850 f.Kr. Eparti III
Nøyaktige årstall mangler Shilkhakha
Rundt 1830 f.Kr. Attakhushu
Rundt 1792 f.Kr. Sirukdukh
ca 1772 f.Kr.–ca 1770 f.Kr. Shimut-Wartash
År Sjah Merknader
ca 1350 f.Kr.–ca 1330 f.Kr. Ige-Halki
ca 1330 f.Kr.–ca 1310 f.Kr. Pakhir-Ishshan
ca 1310 f.Kr.–ca 1300 f.Kr. Attar-Kittakh
ca 1300 f.Kr.–ca 1275 f.Kr. Khuman-Numena
ca 1275 f.Kr.–ca 1240 f.Kr. Untash-Naprisha
ca 1240 f.Kr.–ca 1235 f.Kr. Unpatar-Naprisha
ca 1235 f.Kr.–ca 1210 f.Kr. Kiddin-Khutran
År Sjah Merknader
ca 1205 f.Kr.–ca 1185 f.Kr. Khallutush-In-Shushinak
ca 1185 f.Kr.–ca 1155 f.Kr. Shutruk-Nahhunte
ca 1155 f.Kr.–ca 1150 f.Kr. Kutir-Nahhunte III
ca 1150 f.Kr.–ca 1120 f.Kr. Shilkhak-In-Shushinak
ca 1120 f.Kr.–ca 1110 f.Kr. Khutelutush-In-Shushinak
ca 1110 f.Kr.– ???? f.Kr. Shilhana-Hamru-Lagamar
År Sjah Merknader
743717 f.Kr. Khumbanigash I
717699 f.Kr. Shuttir-Nakhkhunte
699693 f.Kr. Khallushu
693692 f.Kr. Kutir-Nakhkhunte
692689 f.Kr. Khumma-Menanu
689681 f.Kr. Khumma-Khaldash I
681680 f.Kr. Khumma-Khaldash II
680676 f.Kr. Khumma-Khaldash II og Shilhak-In-Shushinak
676664 f.Kr. Shilhak-In-Shushinak og Urtaku
664653 f.Kr. Shilhak-In-Shushinak og Tempti-Khumma-In-Shushinak
653651 f.Kr. Atta-Khumma-In-Shushinak og Khumbanigash II
651649 f.Kr. Atta-Khumma-In-Shushinak og Tammaritu
649648 f.Kr. Atta-Khumma-In-Shushinak og Indabigash
648647 f.Kr. Indabigash
647644 f.Kr. Khumma-Khaldash III

Meder-dynastiet

rediger

Mederne var et iransk folk. Perserne, et nært beslektet og underlagt folk, gjorde opprør mot Media i løpet av det 6.århundret f.Kr.

År Sjah Merknader
728–675 f.Kr. Deiokes
675–653 f.Kr. Fraortes
653–625 f.Kr. Madius
625–585 f.Kr. Kyaxares
585–550 f.Kr. Astyages
År Sjah Merknader
Akamenes Grunnlegger av dynastiet
Teispes av Anshan Sønn av Akamenes
Kyros I av Anshan Sønn av Teispes
Ariaramnes av Persia Sønn av Teispes, medhersker til Kyros I
Kambyses I av Anshan Sønn av Kyros I
Arsames av Persia Sønn av Ariaramnes og medhersker til Kambyses I
550530 f.Kr. Kyros II den store Sønn av Kambyses I
530521 f.Kr. Kambyses II
521 f.Kr. Smerdis Påstått bror av Kambyses II
521486 f.Kr. Dareios den store Barnebarn av Arsames
486465 f.Kr. Xerxes I
464424 f.Kr. Artaxerxes I
424423 f.Kr. Xerxes II
424423 f.Kr. Sogdianus Halvbror og rival av Xerxes II
424404 f.Kr. Dareios II Halvbror og rival av Xerxes II og Sogdianus
404358 f.Kr. Artaxerxes II
358338 f.Kr. Artaxerxes III
338336 f.Kr. Arses
336330 f.Kr. Dareios III Barnebarn av Dareios II

Bevis for herskerne før Kyros den store er tvilsomme, og regnes ofte å ha vært funnet opp av Dareios I.

År Sjah Merknader
330 f.Kr.323 f.Kr. Aleksander den store
323 f.Kr.317 f.Kr. Filip III av Makedonia
323 f.Kr.309 f.Kr. Aleksander IV av Makedonia
 
Sølvmynt av Selevkos I Nikator. Gresk inskripsjon, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ (kong Selevkos).
År Sjah Merknader
312281 f.Kr. Selevkos I Nikator Kronet seg selv til konge i 306 f.Kr., myrdet av Ptolemaios Keraunos
281261 f.Kr. Antiokos I Soter Medhersker fra 291 f.Kr.
261246 f.Kr. Antiokos II Theos Forgiftet av Laodike, hans første kone.
246225 f.Kr. Selevkos II Kallinikos Døde da han falt av sin hest.
225223 f.Kr. Selevkos III Keraunos Myrdet
223187 f.Kr. Antiokos III den store Forsvant i et felttog.
187175 f.Kr. Selevkos IV Filopator Myrdet av sin minister.
175164 f.Kr. Antiokos IV Epifanes

Selevkidene mistet gradvis kontroll over Persia. I 253 f.Kr. etablerte Arsakid-dynastiet seg i Partia. Partherne ekspanderte gradvis sin kontroll, inntil midten av det 2.århundret f.Kr., da selevkidene hadde mistet kontrollen av Persia. Det var flere selevkid-herskere i Syria og, for en tid, Babylon, etter Antiokos IV, men ingen hadde makt i Persia.

År Sjah Merknader
247211 f.Kr. Arsakes I I noen beretninger sies det at Arsakes' bror Tiridates I skal ha hersket 246 f.Kr.211 f.Kr.
211191 f.Kr. Arsakes II Ofte kalt Artabanus av tidlige lærde
191176 f.Kr. Friapitios
176171 f.Kr. Fraates I
171138 f.Kr. Mithridates I
138127 f.Kr. Fraates II
127124 f.Kr. Artabanes I
12388 f.Kr. Mithridates II
9590 f.Kr. Gotarzes I Hersket over deler av Parthia
9080 f.Kr. Orodes I
80 f.Kr. ukjent konge
8070 f.Kr. ukjent konge
7770 f.Kr. Sinatrukes Konge av sakaraukae
7057 f.Kr. Fraates III
5754 f.Kr. Mithridates III
5738 f.Kr. Orodes II
3938 f.Kr. Pacorus I Medhersker med sin far Orodes II
382 f.Kr. Fraates IV
3026 f.Kr. Tiridates II Rival av Fraates IV
2 f.Kr.4 Fraates V (Fraataces)
2 f.Kr.4 Musa Medhersker med hennes sønn Fraates V
6 Orodes III
812 Vonones I
1038 Artabanes II
3536 Tiridates III Innsatt etter opprør mot Artabanes II
4047 Vardanes I
4051 Gotarzes II
5065 Sanabares Rival av flere konger
51 Vonones II
5178 Vologases I
5558 Vardanes II Gjorde opprør mot sin far, Vologases I
7780 Vologases II
78105 Pacorus II
8090 Artabanes III Rival av flere konger
105147 Vologases III
109129 Oroses I Rival av Vologases III
116 Parthamaspates Romersk klientkonge
129140 Mithridates IV Rival av Vologases III
140 ukjent konge
147191 Vologases IV
190 Oroses II rivaliserende krav til tronen
191208 Vologases V
208228 Vologases VI
216224 Artabanes IV Gjorde opprør mot sin bror, Vologases VI
År Sjah Merknader
224242 Ardasjir I Grunnlegger (Shahanshah) av Sasanideriket etter å ha gjort opprør mot det svekkede Parterriket. Døde av naturlige årsaker i 242.
240270 Sjahpur I Sjahpur den store, sønn av Ardasjir I. Døde av naturlige årsaker i 270.
270271 Hormizd I Sønn av Sjahpur I
271274 Bahram I Bror til Hormizd I
274293 Bahram II Sønn av Bahram I
293 Bahram III Sønn av Bahram II, regjerte bare fire måneder. Muligens henrettet av sin grandonkel Nerseh som ledet et opprør mot ham.
293302 Nerseh Sønn av Shapur I og grandonkel til Bahram III. Tapte militært mot romerne i 297 og måtte avstå deler av riket til dem.
302309 Hormizd II Sønn av Nerseh
309 Adur Narseh Sønn av Hormizd II, drept av aristokrater kort tid etter innsettelsen.
309379 Sjahpur II Yngste sønn av Hormizd II. Ble konge ved sin fødsel da hans eldre søsken ble satt ut av spill, regjerte i 70 år.
379383 Ardasjir II Eldre bror av Sjapur II som flyktet til Roma som barn. Ble innsatt som konge over 70 år gammel.
383388 Sjahpur III Sønn av Sjahpur II
388399 Bahram IV Sønn av Sjahpur III
399420 Yazdegird I Sønn av Sjahpur III
420 Sjahpur IV Sønn av Yazdegerd I og ble av ham innsatt som konge av Armenia i 415. Da Yazdegerd døde i 420 krevde han tronen, men ble etter kort tid drept av aristokratiet.
420 Khosrau tronraneren Sønn av Bahram IV, ble innsatt på tronen i stedet for Sjahpur IV. Ble tvunget til å trekke seg etter kort tid da Bahram V krevde tronen.
420438 Bahram V Yngre sønn av Yazdegird I
438457 Yazdegird II Sønn av Bahram V
457459 Hormizd III Eldste sønn av Yazdegird II
457484 Peroz I Yngre sønn av Yazdegird II
484488 Balash Yngre sønn av Yazdegird II, avsatt og blindet av adelsmennene.
488531 Kavadh I Sønn av Peroz I, ledet et opprør mot Balash, men ble avsatt av sine adelsmenn i 496. Gjeninnsatt i 498 med støtte fra heftalittene.
496498 Djamasp Yngre sønn av Peroz I, ble innsatt i stedet for sin bror Kavadh I, men overlot tronen til ham igjen etter kort tid.
531579 Khosrau I Sønn av Khavad I
579590 Hormizd IV Sønn av Khosrau I
590628 Khosrau II Sønn av Hormizd IV, ble slått av opprøreren Bahram VI Chobin og avsatt i 590, men kom tilbake og gjenerobret tronen i 596.
590591 Bahram VI Chobin Erobret tronen for en kort periode, han var general i hæren og rivaliserte med Khosrau II.
591596 Vistahm Onkel til Khosrau II, ledet opprør i 591, men ble selv drept i 596.
628 Kavadh II Sønn av Khosrau II. Ble kronet etter å ha drept sin far og sine atten brødre og halvbrødre. Døde av pest få måneder senere.
628630 Ardasjir III Sønn av Kavadh II
630 Shahrbaraz Tronraner i en borgerkrigstid, satt med makten i to måneder.
630 Khosrau III Rivaliserende konge som hersket en periode i Khoresan.
630632 Boran Datter av Khosrau II, en av to kvinner som styrte sasanideriket – den andre var hennes søster. Hun ble avsatt en kort periode i 631, men gjeninnsatt samme år.
630 Shapur-i Shahrvaraz Sønn av Shahrbaraz og Khosrau II's søster. Rivaliserende konge som avsatte Boran, men måtte selv vike for Borans søster Azarmidokht.
630 Peroz II Barnebarns barn av Khosrau I, rivaliserte med Ardasjir III, men ble drept i de borgerkrigslignende tilstandene.
631631 Azarmidokht Søster av Boran
631632 Farruk Hormizd General i hæren
631632 Hormizd VI Tronraner
631 Khosrau IV Sønn av Khosrau II
631 Farrukhzad Khosrau V Sønn av Khosrau II, regjerte i en måned.
632651 Yazdegerd III Barnebarn av Khosrau II, ble drept etter at de arabiske muslimene erobret riket.
651679 (i eksil) Peroz III Sønn av Yazdegerd III, rømte til Tang-dynastiets Kina sammen sin bror Bahram VII og tjenestegjorde som general der. Prøvde uten hell å gjenerobre persisk territorium fra araberne.
679–? (i eksil) Narsieh Sønn av Peroz III, flyktet med sin far til Kina.
?–710 (i eksil) Bahram VII Bror til Peroz III, flyktet til Kina sammen ham. Bahram eller Peroz hadde en sønn, Khosrau VI, som skal ha vært sasanide-dynastiets siste kjente eksilkonge.

Etter islam

rediger
År Sjah Merknader
661750 del av Umayyad Kalifatet
750867 del av Abbasid Kalifatet

Delt, 8671029

År Sjah Merknader
821822 Tahir ibn Husayn
822828 Talha
828844 Abdullah bin Tahir
844862 Tahir II
862872 Muhammed av Khorasan
År Sjah Merknader
864884 Hasan ebne Zeid Hasani
884900 Mohammed ebne Zeid
913916 Hasan ebne Ali Hoseini
916928 Hasan ebne Ghasem Hasani
År Emir Merknader
928934 Mardavij
934967 Vushmgir
967977 Bisutun
9771012 Qabus
10121031 Falak ol Mo'ali Manuchehr ebne Ghabus
10311043 Anushiravan ebne Manuchehr

Diylamidene av Fars

rediger
År Sjah Merknader
932939 Emad o-dowleh Abol Hasan
939982 Azad o-dowleh
982989 Sharaf o-dowleh
989998 Samsam o-dowleh
9981012 Baha o-dowleh
10121024 Soltan o-dowleh
10241048 Emad o-dowleh Abu Kalijar
10481055 Malek Rahim Abu Nasr Khosrow Firuz

Diylamidene av Khuzestan og Kerman

rediger
År Sjah Merknader
932966 Mo'ez o-dowleh
966977 Azad o-dowleh Bakhtiar
977982 Azado o-dowleh Abu Shoja'
9891012 Baha o-dowleh
10121021 Soltan o-dowleh
10431048 Abu Kalijar Marzban
10121028 Ghavam o-dowleh
10481056 Abu Mansur Fulad sotoon

Diylamidene av Rey, Isfahan og Hamedan

rediger
År Sjah Merknader
932976 Rokn o-dowleh
976983 Mo'ayyed o-dowleh
976997 Fakhr o-dowleh
9971029 Majd o-dowleh
9971021 Shams o-dowleh
10211023 Sama o-dowleh
År Sjah Merknader
861878 Abu Yusef Yaqub ebne Lais
878900 Amr o ebne Lais
900908 Abol Hasan Taher ebne Mohammad ebne Amro ebne Lais
908910 Lais ebne Ali ebne Lais
910910 Abu Ali Mohammad ebne Ali ebne Lais
923963 Abu Jafar Ahmad ebne Mohammad ebne Khalf
9631002 Abu Ahmad Khalf ebne Ahmad
År Emir Merknader
892907 Ismail I
907914 Ahmed II
914943 Nasr II
942954 Hamid Nuh I
954961 Abdul Malik I
961976 Mansur I
976997 Nuh II
997999 Mansur II
År Sjah Merknader
9971030 Yameen o-dowleh AbolQasem Mahmud ebne Saboktekeen
10301030 Jalal o-dowleh Abu Ahmad Mohammad ebne Mahmud
10301040 Shahab o-dowleh Abu Sa'd Masud ebne Mahmud
10401049 Shahab o-dowleh Abolfath Modud ebne Masud
10491049 Baha o-dowleh Abol Hasan Ali ebne Masud
10491052 Azad o-dowleh Abu Mansur Abdol Rashid ebne Mahmud ebne Saboktekeen
10521059 Jamal o-dowleh Abolfazl Farrokhzaad ebne Masud ebne Mahmud
10591098 Zaheer o-dowleh Abol Mozaffar Ebrahim
10981115 Ala o-dowleh Abu Saeed Masud ebne Ebrahim
11151117 Soltan o-dowleh Abol-fath Arsalan Shah
11171153 Yameen o-dowleh Abol Mozaffar Baharm Shah ebne Masud
11531160 Taj o-dowleh Abol Shoja Khosro Shah ebne Bahram Shah
11601186 Saraj o-dowleh Abolmolook Khosrow Malek ebne Khosro Shah

Seldsjukk Tyrkiske Sultaner, 1029–1194

rediger
År Sjah Merknader
10371063 Toğrül bin Mikail (Tughril Beg)
10631072 Alp Arslan bin Chaghri
10721092 Jalal ad-Dawlah Malik Shah I
10921094 Nasir ad-Din Mahmud I
10941105 Rukn ad-Din Barkiyaruq
1105 Mu'izz ad-Din Malik Shah II
11051118 Ghiyath ad-Din Mehmed I Tapar (Muhammed)
10971157 Mu'izz ad-Din Ahmed Sanjar
11181131 Mahmud II
11311132 Dawud (David)
11321134 Toğrül II (Tughril Beg)
11341152 Mas'ud
11521153 Malik Shah III
11531160 Mehmed II (Muhammed II)
11601161 Süleiman (Sulaiman Shah)
11611176 Arslan Shah
11761194 Toğrül III (Tughril Beg III)

delt, 1194–1256

År Sjah Merknader
10961128 Ghotbedeen Mohammad ebne Anushtekeen Gharajeh
11281156 Alaodeen Abol Mozaffar ebne Ghotbedeen ebne Mohammed
11561171 Tajedeen Abolfath Il Arsalan
11711172 Jalaledeen Mahmud Soltanshah ebne Il Arsalan
11721199 Aladdin Takesh ebne Il Arsalan
11991220 Soltan Jalaledeen Mohammad ebne Aladdin Takesh
12201230 Jalaledeen ebne Aladdin Mohammed

Ilkhanate, 1256–1343

rediger
År Sjah Merknader
12561265 Hülegükhan ebne Tulay ebne Genghis
12651281 Abaqakhan ebne Hulegu
12811284 Sultan Ahmad Tekuder ebne Hulegu
12841291 Arghunkhan ebne Abaqa
12911295 Gaikhatu ebne Abaqa
1295 Baidukhan ebne Toghay ebne Hulegu
12951304 Ghazankhan ebne Arghun
13041316 Öljeitü Khoda bandeh ebne Arghun
13161335 Abu Sa'id Bahadorkhan ebne Oljeitu Den siste av Chinggisid il-khanene
13351336 Arpa Ke'un
13361353 Musa khan ebne Ali
13371338 Muhammed Khan ebne Mangu
13381340 Sati beg Datter av Oljeitu
13381339 Shah Jahan Teimoor ebne Alafarang
13401344 Soleiman Khan
13351352 Togha Teimoor Khan
13431355 Anushiravan e Adel

delt, 13431380

År Sjah Merknader
13141358 Mubariz ad-Din Muhammad ibn al-Muzaffar
13351364, 13661384 Abu'l Fawaris Djamal ad-Din Shah Shuja Yazd, så Shiraz 1353
1358–1366 Qutb Al-Din Shah Mahmud Isfahan. Medhersker med Shah Shuja. Døde 1375.
13841387 Mujahid ad-Din Zain Al-Abidin 'Ali

Til Timurid imperiet...

År Sjah Merknader
13871391 'Imad ad-Din Sultan Ahmad Ved Kerman
13871391 Mubariz ad-Din Shah Yahya Ved Shiraz
13871391 Sultan Abu Ishaq I Sirajan
13911393 Shah Mansur Ved Isfahan
År Sjah Merknader
13691405 Timur Lenk
14051408 Miran Shah
14081447 Shah Rukh
14471449 Ulugh Beg
14491450 Abd al-Latif Delt, 14491502
14521468 Abu Sa'id Mirza
14681506 Sultan Husayn Bayqara
14971512 Zahir-ud-din Mohammad Babur

Sjaher i det moderne Iran

rediger

Det moderne iranske monarkiet ble etablert i 1502 etter at safavide-dynastiet kom til makten under sjah Ismail I, og endte den såkalte «fjerde perioden» med politisk fragmentering.

År Sjah Merknader
15021524 Ismail I
15241576 Tahmasp I
15761578 Ismail II
15781587 eller 1588 Muhammed Khodabanda
1587 eller 15881629 Abbas I
16291642 Safi I
16421666 eller 1667 Abbas II
1666 eller 16671694 Suleiman I (Safi II)
16941722 Husayn
17231732 Tahmasp II
17321736 Abbas III
År Sjah Merknader
17361747 Nadir Shah
17471748 Adil Shah
1748 Ebrahim Afshar
17481797 Shahrokh Shah Han tapte makten i 1750, men forble sjah med minimal makt.
År Sjah Merknader
17501779 Karim Khan
1779 Abol Fath Khan
1779 Ali Murad Khan
1779 Mohammed Ali Khan
17791782 Sadiq Khan
17821785 Ali Murad Khan
17851789 Jafar Khan
17891794 Lotf Ali Khan
År Sjah Merknader
17961797 Agha Muhammed Khan Qajar
17971834 Fath Ali Shah
18341848 Muhammed Shah Qajar
18481896 Nasser-al-Din Shah
18961907 Mozzafar-al-Din Shah
19071909 Muhammed Ali Shah
19091925 Ahmed Shah Qajar
År Sjah Merknader
19251941 Reza Pahlavi
19411979 Muhammed Reza Pahlavi

Monarkiet ble avskaffet i 1979 da en revolusjon ledet av ayatollah Khomeini tvang sjah Muhammed Reza Pahlavi i eksil og etablerte en islamsk republikk i dets sted.

Referanser

rediger


Autoritetsdata