Liste over damplokomotiver hos Norsk Hoved-Jernbane

Wikimedia-listeartikkel

Liste over damplokomotiver hos Norsk Hoved-Jernbane omfatter alle damplokomotiver brukt av jernbaneselskapet Norsk Hoved-Jernbane (N.H.J.).

NHJ var Norges første jernbaneselskap, og var de første til å ta i bruk damplokomotiver i Norge. De første ankom i 1851 til Hovedbanens anlegg. Da banen ble innlemmet i NSB i 1926 inngikk NHJ-lokomotivene i NSBs lokpark og ble klassifisert deretter. Da NHJ i mange år hadde et tett samarbeid med Statsbanene, var overgangen i 1926 nesten bare en formalitet. Allerede fra midten av 1860-tallet ble NHJ og Statsbanenes normalsporede lokomotiver innordnet i en felles nummerserie. Det var derfor intet behov for å omnummerere NHJs lokomotiver ved innlemmelsen i NSB i 1926.

Både NSB og NHJ begynte rundt 1900 å klassifisere sine lokomotiver i typer. NSB valgte å bruke numre, mens Hovedbanen valgte bokstaver (litra). Nedenstående liste viser samtlige av Hovedbanens lokomotiver fra 1851 til 1927, hva slags litrabokstav de hadde hos NHJ og hvilken typebetegnelsen de fikk hos NSB i 1927.

Nr Leverandør Levert I drift Utrangert Akselrekkefølge Litra 1900 Litra 1923 NSB type Anmerkning
1 Robert Stephenson 14.10.1851 1854 1.7.1911 1B-3 A
2 Robert Stephenson 14.10.1851 1854 1.6.1911 1B-3 A
3 Robert Stephenson 14.10.1851 1854 1.4.1906 1B-3 A
4 Robert Stephenson 20.11.1852 1854 1.12.1911 1B-3 A
5 Robert Stephenson 26.7.1853 1854 1.12.1911 1B-3 A
6 Robert Stephenson 9.11.1854 1854 1.10.1888 C, 1865: C-2 Ombygget fra saltanklok til tenderlok 1865
7 Robert Stephenson 15.11.1854 1854 22.6.1884 C, 1864: C-2 Ombygget fra saltanklok til tenderlok 1864
8 Robert Stephenson 11.6.1857 15.11.1857 1922 B, 1862: B-2, 1891: 1'B-2 B J Ombygget fra saltanklok til tenderlok 1862. Total ombygging 1891.
9 Robert Stephenson 11.6.1857 11.11.1857 18.11.1927 B, 1863: B-2, 1893: 1'B-3 B1 J Ombygget fra saltanklok til tenderlok 1863. Total ombygging 1893.
10 Robert Stephenson 11.6.1857 10.11.1857 1919 B, 1863: B-2, 1890: 1'B-2 B Ombygget fra saltanklok til tenderlok 1863. Total ombygging 1890.
11 Robert Stephenson 27.6.1861 6.8.1861 22.12.1888 1B-3 (A) Utrangert etter kjeleksplosjon 22.12.1891 på Strømmen stasjon.
12 Robert Stephenson 27.6.1861 18.8.1861 1919 1B-3 A
22 Robert Stephenson 8.6.1870 1870 18.11.1927 1B-3 A1
23 Robert Stephenson 8.6.1870 1870 27.7.1926 1B-3 A1
24 Manning Wardle 18.6.1875 1875 7.7.1961 B D H 7a Norges lokomotiv lengst i vanlig drift, 86 år
25 Manning Wardle 27.10.1875 1875 18.4.1955 B D H 7a Loket er bevart
32 Sharp Stewart 1880 1881 17.6.1932 1'C-2 C E 44a Ombygget 1913
33 Sharp Stewart 1880 1881 7.5.1931 1'C-2 C E 44b Ombygget 1912
34 Manning Wardle 7.5.1882 1882 7.7.1961 B D H 7a
35 Sharp Stewart 1885 1885 7.5.1931 1'C-2 C E 44b Ombygget 1916
36 Sharp Stewart 1885 1885 7.5.1931 1'C-2 C E 44b Ombygget ca 1920
37 Sharp Stewart 1885 1885 10.11.1954 1'C-2 C E 44a Ombygget ca 1920
38 Sharp Stewart 1889 1889 7.5.1931 1'C-2 C E 44a Ombygget 1914
39 Sharp Stewart 1889 1889 1922 1'C-2 C
62 Manning Wardle 16.10.1889 1889 29.8.1956 B D H 7a
11 Manning Wardle 16.9.1892 1892 29.8.1964 B D H 7a Kjørbart og restaurert på Krøderbanen
6 Hanoversche 1893 1893 18.11.1927 1'B-3 B2 J
7 Hanoversche 1893 1893 27.7.1926 1'B-3 B2 J
84 Nylands M.V. 1896 1896 4.7.1962 B D H 7a
85 Nydquist & Holm 1896 1897 1923 1'B-3 B2 J
86 Nydquist & Holm 1896 1897 1925 1'B-3 B2 J
87 SLM 18.2.1898 21.3.1898 27.7.1926 1'B-3 B2 J
88 SLM 18.2.1898 21.3.1898 27.7.1926 1'B-3 B2 J
89 Nylands M.V. 1.4.1898 20.4.1898 14.4.1954 B D H 7a
90 SLM 15.3.1898 9.4.1898 4.7.1962 C E G 42a
91 SLM 2.9.1899 9.1899 31.7.1962 C F G 43a
92 SLM 2.9.1899 9.1899 7.7.1964 C F G 43a
93 SLM 15.2.1901 3.1901 25.10.1950 1'B-3 G F 41a
94 SLM 15.2.1901 3.1901 7.7.1953 1'B-3 G F 41a
95 SLM 9.4.1901 5.1901 18.10.1960 C F G 43a
96 Borsig 8.1910 1911 12.8.1954 1'D-3 H B 47a
97 Borsig 1.9.1910 1911 28.2.1958 1'D-3 H B 47a
1 Thunes Mek. Vst. 15.7.1911 1911 28.12.1958 2'C-3 A 45a
2 Thunes Mek. Vst. 10.10.1911 1911 28.12.1958 2'C-3 A 45a
3 Thunes Mek. Vst. 17.11.1911 1911 22.2.1955 2'C-3 A 45a
98 Borsig 6.1912 1912 15.6.1957 1'D-3 H B 47a
4 Hamar Jernstøberi 24.8.1914 1914 28.12.1958 2'C-3 A 45a
99 Baldwin 7.1917 1917 16.2.1953 1'D1' C 48a
13 Baldwin 7.1917 1917 28.6.1956 1'C1' D 32b
14 Baldwin 7.1917 1917 28.6.1956 1'C1' D 32b
5 Hamar Jernstøberi 9.1919 1919 28.12.1958 2'C-3 A 45a
15 Baldwin 10.1919 1920 26.6.1954 2'C-12' A1 46a
16 Baldwin 10.1919 1920 17.2.1949 2'C-12' A1 46a

LitteraturRediger