Liste over Antidiabetika

Wikimedia-listeartikkel

Utdypende artikkel: Antidiabetika

Antidiabetika (entallsform: Antidiabetikum) er en fellesbetegnelse på legemidler som brukes i behandling mot høyt blodsukker (hyperglykemi) ved sykdommen Diabetes mellitus (Type1 og eller Type2).

Liste over Antidiabetika
Gruppe Virkestoff Preparatnavn Administrasjonsform
Sulfonylureaforbindelser Glimepirid Amaryl®, Glimepirid® Peroralt
Glipizid Apamid®, Mindiab® Peroralt
Glibenklamid Glibenclamid® Peroralt
Glinidiner (Glinider ? ) Repaglinid NovoNorm® Peroralt
Nateglinid Starlix® Peroralt
Biguanider Metformin Glucophage®, Metformin® Peroralt
Metformin + Rosiglitazon Avandamet® Peroralt
Gliptiner Sitagliptin Januvia® Peroralt
Vildagliptin Galvus® Peroralt
Glitazoner (Tiazolidindioner) Pioglitazon Actos® Peroralt
Rosiglitazon Avandia® Peroralt
Rosiglitazon + Metformin Avandamet® Peroralt
Alfaglukosidasehemmere Akarbose Glucobay® Peroralt
Inkretinmimetika (se: Inkretiner) Exenatid Byetta® Injeksjonspreparat
Insuliner     Subkutant, Intravenøst, Inhalasjonspulver
Insulinanaloger Insulin lispro Humalog® Subkutant, Intravenøst
Insulin aspart   Subkutant, Intravenøst
Insulin glargin Lantus® Subkutant
Iinsulin detemir Levemir® Subkutant


farmakologistubbDenne farmakologirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.