Inhalasjonspulver

Inhalasjonspulver inneholder doserte legemidler beregnet til applikasjon på de nedre luftveienes slimhinner. Legemiddelformen består av pulver som er beregnet til forstøving ved hjelp av et egnet aggregat i pulverinhalatorer.

PulverinhalatorerRediger

Det finnes tre typer pulverinhalatorer på markedet i dag: turbuhaler, diskhaler og diskus.[trenger referanse] Felles for disse tre typene er at virkestoffet foreligger som pulver enten i ren form eller blandet med hjelpestoff (laktose eller glukose).

TurbuhalerRediger

Turbuhaler er et lukket system til engangsbruk. Den inneholder som regel 200 doser. Ny dose frigjøres ved at man vrir på inhalatoren, først fram til man hører et klikk, og så tilbake.

DiskhalerRediger

Diskhaler er et system der man må legge i doseskiver med fire til åtte doser. Ny dose klargjøres ved at man perforerer doseskiven for hver inhalasjon.

DiskusRediger

Diskus er et lukket system til engangsbruk som vanligvis inneholder 60 doser. Ny dose frigjøres ved at man trykker på en hendel.

LitteraturRediger