Lillehorten eller Lille Horten er navnet på et gammelt hus i Skippergaten i Melsomvik i Sandefjord kommune i Vestfold. Huset bestod frem til 1905 av to frittstående hus fra rundt 1710 bygget i laftet tømmer. I 1905 ble det bygget på en ny etasje. Melsomvik var på begynnelsen av 1900-tallet opplagshavn for den norske marine. En periode var mange av beboerne i huset fra Horten og på grunn av det er huset siden blitt kalt for Lille Horten.

Lille Horten på slutten av 1800-tallet.
Autoritetsdata