Likhetstegn

matematisk tegn

Likhetstegn, symbol =, betyr er lik. I matematikk, formal logikk og naturvitenskap står det mellom to uttrykk som representerer samme verdi[1] og uttales «er lik» i bruksområder som i (x er lik y).

Historikk rediger

 
Innføring av likhetstegnet 1557, fulgt av
„14x + 15 = 71“ som første ligning på trykk[2]

Frem til middelalderen ble likhet mellom to uttrykk skrevet med ord, f. eks. est egale (er lik). Descartes forkortet dette senere til en omvendt æ der tverrstreken etterhvert ble utelatt, dette tegnet finnes igjen i dag som proporsjonalitetstegnet  .

Det moderne likhetstegnet ble introdusert i England 1557 av den walisiske matematikeren Robert Recorde[3] i sitt skrift The Whetstone of Witte (Kunnskapens brynestein). Der begrunner han de parallelle strekene med … bicause noe.2.thynges,can be moare equalle (… fordi to ting ikke kan være mer lik).

Representasjon rediger

I ASCII er likhetstegnet kodert med 61 i titallsystemet, dette er 3D i hexadesimalkode, og dermed U+003D i unicode. I HTML kan det angis med = eller =.

Andre betydninger rediger

Generelt brukes tegnet = til å kjennetegne likhet, identitet eller tilsvarelse, i matematikk, informatikk og teknikk også for å kjennetegne tilordning av verdier.

I programmeringsspråket C og avledete språk brukes tegnet som operator for tilordning av verdier. Tegnet = blir dessuten brukt i mange sammensatte operatorer, som := (tilordningsoperator i Algol 60 og avledete språk), eller => (en sammenlikningsoperator).

I elektroteknikk brukes tegnet til å kjennetegne likestrøm.

Mange matematiske tegn er avledet av likhetstegnet, som ≠ (ulik), ≈ (omtrent), ≙ (tilsvarer) og andre.

Referanser rediger

  1. ^ Likhetstegn hos Skolenettet.no
  2. ^ Robert Recorde: The Whetstone of Witte. London 1557, S. 238.
  3. ^ Robert Recorde hos Wichita State University