Ligning

Wikimedia-pekerside

Ligning (eller likning) har flere betydninger:

  1. beregning av skatt
  2. matematikk: formel som sier at to matematiske uttrykk er like store, se ligning (matematikk)
  3. kjemi: formel for stoffomsetningen ved en kjemisk reaksjon, se ligning (kjemi)
  4. astronomi: forskjell mellom et himmellegemes sanne sted og dets middelsted; eller tid som går fra et himmelfenomen inntreffer til det blir iakttatt, se ligning (astronomi)

Se ogsåRediger

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Ligning.