Likestrøm

elektrisk strøm som flyter i én retning

Likestrøm er ideelt sett en elektrisk strøm som oppviser en konstant strømstyrke og har en uforanderlig strømretning. Betegnelsen brukes som motsetning til vekselstrøm.

I folkelig bruk betyr strøm elektrisitet generelt og inkluderer spenning. I faglig bruk er strøm og spenning helt forskjellige enheter.

I praksis er elektrisk strøm ofte en blanding av likestrøm og vekselstrøm, og når likestrømsandelen overveier blir strømmen kalt likestrøm. Den har da uforanderlig strømretning, men varierende strømstyrke. Når strømstyrken varierer svært sterkt kalles den pulserende likestrøm. Likestrøm brukes også om en strøm som har en tidvis varierende verdi, men som ellers er konstant over et tidsrom.

Batterier er likespenningskilder og kan derfor produsere likestrøm til en elektrisk ledende last (ofte en motstand eller glødelampe). Likerettere brukes til å danne likestrøm fra en vekselstrømskilde, eller likespenning fra en vekselspenningskilde. Likestrøm i form av HVDC (high voltage direct current) brukes til å transportere strøm over store avstander.[1]

Internasjonalt brukes betegnelsen «DC» (direct current) i motsetning til «AC» for vekselstrøm (alternating current).

Referanser rediger