Levitter

(Omdirigert fra «Levittene»)

Levittene var ifølge Bibelen etterkommere av Jakobs sønn Levi. Levis etterkommere ble satt til å være tempeltjenere og prester.

Levittene var etterkommere av Levis tre sønner, Gersjon, Kehat og Merari. Prestene var etterkommere av Aron, Moses' bror (som var sønnesønn av Kehat). De øvrige av Levi stamme var tempeltjenere.

Levittene hadde en rekke særbestemmelser i loven. De ble ikke regnet med som en av Israels tolv stammer. Levittene skulle få tiende av folkets inntekter, og de skulle igjen gi en tiendedel av dette til prestene.

Slik det fortelles i Josvas bok, ble de ikke tildelt noe stammeområde, men fikk 48 byer som lå rundt omkring i de andre stammenes område. Disse ble kjent som levittbyer. Av disse var tretten prestebyer. Seks av Levittbyene var tilfluktsbyer. Hebron var både tilfluktsby og presteby, og trolig bodde ypperstepresten der.