Lensherrer i Nord-Norge

Wikimedia-listeartikkel
År Helgeland len Salten len Lofoten og Vesterålen len Senja len Andenes len Troms len Vardøhus len År
1537 (under Bergenhus) Vincens Lunges enke u Bergenhus 1537
1538 (under Steinvikholm) u Steinvikholm 1538
1541 Finn Hansen av de Krukers slekt u Bergenhus 1541
1545 (under Bergenhus) 1545
1549 Jon Teiste 1549
1555 Nils Trolle 1555
1557 Kristoffer Huitfeldt 1557
1559 1559
1565 u Bergenhus 1565
1567 Herulf Skave 1567
1568 Gyntersberg Jørgen Ruud 1568
1571 Mads Skeel Mads Skeel 1571
1572 Peder Huitfeldt 1572
1574 Gyntersberg 1574
1575 Peder Hansen Erik Hansen 1575
1577 Ludvig Munk Klaus Skeel Klaus Skeel 1577
1578 Tord Benkestokk Kristen Vind 1578
1579 Alexander Durham Hans Petersen Juul Henning Falster 1579
1580 Maur. Stygge K. Markdaner 1580
1581 L.T. Kruse 1581
1582 1582
1583 Jørgen Svabe 1583
1586 under Tr.heim Len u Tr.heim len 1586
1587 J.E. Worm G. Rantzow Knud Grubbe 1587
1590 Krfr. Parsberg 1590
1591 U.Sandberg 1591
1592 M. Vensermand Nils Friis Jørgen Daa 1592
1593 Lage Urne 1593
1596 1596
1597 u Bergenhus u Bergenhus? u Bergenhus 1597
1598 u Nordlandene u Nordlandene len 1598
1601 Urne 1601
1604 Nordlandene len
Hartvig Bille
1604
1608 Klaus Gagge 1608
1618 Nordlandene len
Frans Kaas
1618
1616 1616
1619 John Cunningham (Hans Køning) 1619
1638 Volrat Lampe Knud Stensen von Kuhla Knud Stenesen 1638
1642 M. Oldeland 1642
1645 Ove Bjelke A. von Breda Ove Bjelke 1645
1646 Nordlandene len
Preben von Ahnen
1646
1651 Jørgen Friis 1651
1652 Mogens Friis 1652
1661 ? Christopher Orning 1661
1664 1664
1665 Amtmann
Christopher. Orning
1665
1666 Amtmann Preben von Ahnen 1666

KilderRediger