Le Normand de Bretteville

etternavn

Le Normand de Bretteville er en fransk normannisk adelsslekt. Familiens opprinnelige navn er Le Normand, men i nyere tid brukes også navnet Bretteville alene.

Skjoldet i slektsvåpenet til le Normand de Bretteville med fransk rangkrone
Louis-Claude Le Normand de Bretteville. Harpen er fortsatt i familiens eie.

Slekten stammer fra Normandie, der ridderen Jean Le Normand nevnes i 1470. Slekten var herrer til Bretteville, Trassepied, Bossy og Tertre, og slektens adelskap ble bekreftet av normanniske domstoler i 1593, 1603 og 1629, og av den franske kongemakten i 1605, 1641 og 1699. Jacques Le Normand leide herskapet Bretteville i 1636 og familien overtok herskapet formelt i 1679.

Marki Louis Claude le Normand de Bretteville (1744–1835) forlot Frankrike under den franske revolusjon, ble generalmajor i dansk tjeneste og ble naturalisert som dansk-norsk adelsmann i 1804. Han var gift med Catherine-Thérèse Vedastine van den Driesch og har en rekke etterkommere i Danmark og Norge. Hans tredje sønn, skatteoppkrever i Paris og Brest Charles Eugène le Normand de Bretteville (1782–1854), kom til Norge i 1799, og var far til statsminister Christian Zetlitz Bretteville (1800–1871). Louis Claudes datter Louise-Joséphine var hoffdame for prinsesse Vilhelmine Caroline av Danmark.[1][2]

ReferanserRediger

  1. ^ Norske Slægter 1915, s. 28
  2. ^ de Courcelle: Dictionnaire universelle de la noblesse de France, Tome 5, s. 234–246