Hoffdame[1] er en kvinne er ansatt ved et kongelig hoff (med høyere rang enn hoff-frøken) som selskapsdame personlig assistent for en dronning, prinsesse eller annen adelsdame.[2] Tradisjonelt var en hoffdame en adelsdame av lavere rang enn den hun bistod. Hoffdamer regnes ikke som tjenere.

Den spanske hoffmaleren Diego Velázquez har i maleriet «Las Meninas» (1656) portrettert det spanske kongeparets datter omgitt av blant andre to hoffdamer. Bildets spanske tittel betyr Hoffdamene på norsk.

Historie

rediger

Utviklingen av embetet for hoffdame i Europa er knyttet til utviklingen av det kongelig hoff. Under det karolingiske riket på 800-tallet beskrev juristen og teologen Hinkmar av Reims kongehuset til Karl den skallede i De Ordine Palatii fra 882, hvor han uttalte at hoffmenn tok ordre fra dronningen så vel som fra kongen. Merovingerdronninger formodet å ha hatt sine personlige tjenere, og på 800-tallet bekreftes det at karolingiske dronninger hadde et følge av vakter fra adelen som et tegn på deres verdighet og høye rang, og noen embetsmenn oppgis å ha tilhørt dronningen framfor kongen.[3]

På slutten av 1100-tallet er det bekreftet at dronningene av Frankrike har hatt sin egen husholdning, og adelskvinner nevnes som hoffdamer.[3] I løpet av middelalderen var imidlertid husstanden til en europeisk dronningen vanligvis liten i antall, særlig sammenlignet med de koner til adelsmenn som fulgte ektemennene deres til hoffet. I 1286 hadde dronningen i Frankrike bare fem hoffdamer i sin tjeneste, og det var først i 1316 at hennes husholdning ble klart skilt fra de kongelige barnas husholdning.[3] På 1300-tallet er det kjent at Margaret av Frankrike, dronning av England. hadde syv hoffdamer: tre gifte, som ble kalt Domina, og fire ugifte maids of honour («ærespiker»), men ingen førstedame blant hoffdamene er nevnt,[4] og fram til 1400-tallet var flertallet av embetsinnehaverne i dronningens husholdning fortsatt menn.[5]

 
Gående bak dronning Elizabeth II ved et kongelig besøk til Toronto i 2010 er to av hennes hoffdamer: Lady Susan Hussey (venstre) og Diana Maxwell, baronesse Farnham (høyre)

Kvinnenes rolle i Europa endret seg dramatisk i løpet av renessansens tidsalder da et nytt seremonielt hoffliv hvor kvinner spilte en betydelig rolle, utviklet seg som en maktrepresentasjon ved hoffene i Italia. Det spredte seg til Burgund, og fra Burgund spredte det seg til Frankrike, og derfra til resten av hoffene i Europa.[3] Hoffet til hertugdømmet Burgund var det mest forseggjorte i Europa på 1400-tallet og ble et eksempel for Frankrike da det franske kongehoffet utvidet seg på slutten av 1400-tallet og innførte nye embeter for både menn og kvinner for å kunne svare på nytt renessanseideal.[3]

Fra en liten krets av gifte Femmes og ugifte Filles, med en relativt ydmyk plass i bakgrunnen gjennom middelalderen, ble antallet franske hoffdamer raskt utvidet, delt inn i et avansert hierarki med flere kontorer og gitt en viktig og offentlig rolle å spille i det nye seremonielle hofflivet i Frankrike på begynnelsen av 1500-tallet.[3] Dette eksemplet ble fulgt av andre hoff i Europa, da hoffene ble utvidet og ble mer seremonielle i løpet av 1500-tallet, og kvinners embeter, antall og synlighet utvidet seg i tidlig moderne tid.[3]

Ved slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet begynte imidlertid de fleste europeiske hoff å redusere antallet ansatte, ofte på grunn av nye økonomiske og politiske omstendigheter som minsket hoffenes representasjon.

Betegnelsen er like mellom de skandinaviske språkene, hovdamsvensk og hofdamedansk. På fransk er betegnelsen Dame de compagnie, noe som tilsvarer selskapsdame, men på engelsk er betegnelsen foruten court lady også lady-in-waiting.[6] Waiting her har betydning å være tilstede i forståelsen av å betjene.[7]

Ved Det kongelige hoff i Norge ble tittelen «hoffdame» fjernet i 2001, men stillingene har forblitt værende. Isteden omtales protokollsekretærer og saksbehandlere ved kabinettssekretariatet.[8]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ «hoffdame», NAOB
  2. ^ Flaatten, Camilla (30. oktober 2008). «Mye å gjøre for Marie». Nettavisen (norsk). Besøkt 11. desember 2021. «Nå har dronning Margrethe (68) utnevnt en hoffdame til prinsesse Marie (32) som skal holde styr på prinsessens arbeidsoppgaver, skriver danske BT.dk. (---) Den danske dronningen har fire hoffdamer, mens kronprinsesse Mary har to. | En hoffdame er en kvinnelig personlig assistent ved et hoff, som ledsager og bistår en dronning, prinsesse eller andre adelsdamer ved offisielle anledninger. En hoffdame er ofte en adelsdame av lavere rang enn den hun bistår, og regnes ikke som tjener. Pliktene varierer fra hoff til hoff.» 
  3. ^ a b c d e f g Kolk, Caroline zum (Juni 2009): «The Household of the Queen of France in the Sixteenth Century», The Court Historian, 14 (1). Utdrag
  4. ^ Thoms, William J. (2016): The Book of the Court2016 (Exhibiting the History, Duties, and Privileges of the English Nobility and Gentry. Particularly of the Great Officers of State and Members of the Royal Household), Palala Press, først utgitt 1844
  5. ^ Weir, Alison (2014): Elizabeth of York: A Tudor Queen and Her World, Ballantine Books, ISBN 978-0345521378
  6. ^ «lady-in-waiting», Wiktionary
  7. ^ «waiting», Wiktionary
  8. ^ «Hoffet moderniserer - hoffdamene blir borte». www.vg.no. 21. august 2001. Besøkt 11. desember 2021. «Tittelen hoffdame forsvinner fra Det Kongelige Hoff fra 1. september. Men de tre hoffdamene forsvinner ikke, de får bare ny tittel og utvidet arbeidsområde.» 

Eksterne lenker

rediger