Landsnevndin (Landsutvalget) var en utøvende politisk instans på Færøyene 19291948. Den hadde som oppgave å ta seg av administrasjonsoppgaver mellom Lagtingets samlinger, og flyttet dermed en del av disse oppgavene fra amtmannen og over til de lokale myndighetene. De syv medlemmene av Landsnevndin var valgt av Lagtinget, og alle de politiske partiene på Lagtinget var representert.

Edward Mitens foreslo opprettelsen av Landsnevndin allerede i 1918, noe som ble virkelighet etter at Sjálvstýrisflokkurin og Javnaðarflokkurin fikk flertall på Lagtinget i 1928. Mitens var formann i Landsnevndin i en årrekke fra 1929. Etterhvert fikk Landsnevndin sitt eget administrasjonskontor, med Mitens som kontorsjef fra 1939, og dette ble overført til Lagtinget fra 1948. Landsnevndin fungerte i praksis som regjering på Færøyene under andre verdenskrig. Med Hjemmestyreloven av 1948 ble Landsnevndins oppgaver delt mellom Lagtinget, Lagtingets formannskap og den nye regjeringen.

Autoritetsdata