LOS Fondet

LOS Fondet er en del av strømleverandøren LOS sitt samfunnsengasjement overfor barn og unge under 18 år i Aust- og Vest-Agder. Siden opprettelsen i 2004 har fondets intensjon vært å oppmuntre til kreativitet og engasjement blant barn og unge i landsdelen.

Årlig deles det ut en million kroner etter en fast mal:

  • Hver måned fra januar til og med juni deles det ut 130.000 kroner fordelt på 10 månedsvinnere. Vinnerne kåres av en egen jury bestående av ansatte i LOS og tildeles 10, 20 eller 30 000 kroner hver.
  • LOS Fondet har en egen Drømmefinale der fem finalister konkurrerer om premiesummer på 40, 60, 70, 80 eller 100.000 kroner. Finalistene velges av en ekstern sammensatt jury som ledes av selskapets administrerende direktør.
  • Rekkefølgen på finalistene avgjøres etter avstemning på los.no. Premiene deles ut under finaleshowet på LOS Dagen i Dyreparken første søndag i september hvert år.

Det er ingen begrensninger på hvem som kan søke, eller hva man kan søke om. Mest vanlig er søknader fra enkeltpersoner, lag, foreninger og klubber.

Det eneste kriteriet som gjelder er at det skal støtte aktiviteter for eller med barn og unge på Sørlandet.

Rundt 800 vinnere fra alle kommuner på Agder har mottatt støtte fra LOS Fondet siden 2004. Siden oppstart har foreninger fått 45 prosent, idrettslag 30 prosent og enkeltpersoner 25 prosent av tildelingene.

IldsjelsprisenRediger

LOS Fondets Ildsjelpris er strømleverandøren LOS sitt uttrykk for takknemlighet til alle de voksne som legger ned utallige dugnadstimer for barn og unge på Sørlandet. Prisen tildeles årlig en person som over tid har gjort en helt spesiell innsats for barn og unge.

  • Ildsjelprisen er todelt. Vinneren får gi 25 000 kroner til et selvvalgt arbeid blant barn og unge på Sørlandet. I tillegg deles det ut et bilde laget av kunstneren Per Fronth som en personlig gave.
  • Prismottakere nomineres av befolkningen på Agder gjennom en begrunnelse innen 1. desember hvert år. En egen jury som ledes av administrerende direktør i LOS deler ut prisen før jul.

Eksterne lenkerRediger