Kvernberg

Kvernberg er en fellesbetegnelse på lokaliteter der man hadde kvernsteinsbrudd i fjellet. Der det var store kvernsteinsbrudd snakker man om kvernberg som bergart, fjell som var velegnet til kvern- og møllesteiner. Granatglimmerskifer er en velegnet bergart utvunnet i flere brudd.

Det er to steder i Norge der hogging av kvernstein har vært særdeles viktig, og i tillegg kjennes en rekke steder med mindre omfattende produksjon. Mulighetene til transport til vanns må ha vært avgjørende for åfjordssteinens store spredningsområde i Norden.

LitteraturRediger

  • P. Carelli og P. Kresten (1997) Give us this day our daily bread. A study of Late Viking Age and Medieval Quernstones in South Scandinavia. Acta Archaeologica, 68, 109–137.
  • Elling Alsvik m.fl. (1981) : Kulturhistoriske undersøkelser ved Store Kvernfjellvatn, Selbu i Sør-Trøndelag 1978. Rapport, Arkeologisk serie, 1981.
  • Irene Baug: (2001) Kvernsteinsbrota i Hyllestad. Hovedoppgave i arkeologi.
  • Irene Baug: (2002) Kvernsteinsbrota i Hyllestad. Arkeologiske punktundersøkingar i steinbrotsom-rådet i Hyllestad i Sogn og Fjordane. Norsk Bergverksmuseums skrifserie, 22, 113 pp.
  • Astrid Waage: (2005) Kvernsteinsdrifta i Hyllestad. Fortidsvern 2005:2 .
  • J. Brekken: (1980) Tolstadkvernberget og andre kvernsteinbrot i Vågå og Sel. Årbok for Gud-brandsdalen 1980, pp. 78–83.
  • Amund Helland: (1901) Bergverksdrift og Stenbrydning i Norge. John Griegs Forlag, Bergen, 116 pp.
  • O. Krokvik: (1999) Kvernsteindrift. Blad av Brønnøy Historie 1999, 26–30.
  • J.D. Monssen: (1997) Kvernfloget, Saltdalsboka. Saltdal kommune, pp. 17–18.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger