Krokkleiva naturreservat

naturreservat i Hole kommune

Krokkleiva naturreservat utgjøres av en markert sprekkedal (også kalt kløftedal) på den vestre kanten av Krokskogsplatået like sør for Sundvollen.[2] Navnet Krokkleiva knytter seg til den bratte ferdselsveien gjennom kløfta, som tidligere var del av Kongeveien mellom hovedstaden og Ringerike.

Krokkleiva naturreservat
Krokkleiva med Malesteinen til høyre
LandNorge[1]
Ligger iHole
VerneformNaturreservat
Areal272 daa
Opprettet14. juni 2002
Kart
Krokkleiva naturreservat
60°03′10″N 10°19′02″Ø

Berggrunnen stammer fra kambrosilur-perioden, og topografien gir et særegent klima med lokale variasjoner. Skogen domineres av gran, for øvrig finnes både sårbare og sjeldne arter.[3]

Det er ikke tillatt å endre naturmiljøet. Dyr og planter er vernet, men ordinær jakt er tillatt, det samme er sanking av bær og matsopp. Motorisert ferdsel er fobudt, og bålbrenning er heller ikke tillatt.[4]

Referanser

rediger
  1. ^ Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ «Norgeskart». Kartverket. Besøkt 7. mai 2022. 
  3. ^ (no) Krokkleiva naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  4. ^ «Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 3, fredning av Krokkleiva naturreservat, Hole kommune, Buskerud.». Lovdata. Besøkt 7. mai 2022.