Kringsjaa

Kringsjaa var et tidsskrift som kom ut annen hver uke i perioden 18931910. Det ble utgitt ved Olaf Norlis forlag i Kristiania (Oslo). Bladet kom som hefter med om lag 80–100 sider og var basert på abonnement. Forlaget tilbød abonnementene å binde heftene inn i bind på om lag ti hefter.

Reproduksjon av forsiden til et Kringsjaa fra januar 1897

Tidsskriftet ble grunnlagt i 1893 av den fra Amerika hjemvendte unitariske prest Hans Tambs Lyche (18591898), som også redigerte det frem til 1898. Redaktør fra 1898 til 1907 var Christopher Brinchmann, Alf Otto 1907, Vilhelm Krag fra 1907 til 1909 og Alf Harbitz fra 1909 til 1910. I 1910 ble Kringsjaa kjøpt av forfatteren og nynorskforkjemperen Marta Steinsvik, som hadde vært sekretær i tidsskriftet siden 1895. Hun ønsket å bringe nynorsk inn i Kringsjaa sammen med det dansk-norske målet som frem til da hadde vært enerådende. Det viste seg imidlertid raskt at det ikke var god nok økonomi til å drive bladet videre, og det gikk følgelig inn samme år.

Innholdet i Kringsjaa favnet bredt. Her kunne man finne artikler av populærvitenskapelig karakter, politikk, kultur, religion og samfunn. Mange av artiklene var illustrert med fotografier eller tegninger. Store deler av innholdet var oversatte artikler fra utenlandske blader, men særlig i grunnleggerens tid som redaktør var det mye egenprodusert stoff.