Krigens regler

lov og regler i krig og konflikt
(Omdirigert fra Krigens folkerett)

Krigens regler er en generell term for jus og regler forbundet med krig og konflikt. Krigens regler reguleres av folkerett, jus, FN-vedtak, internasjonale konvensjoner og akademisk teori. Tradisjonen rundt krigens regler går langt tilbake. Forfattere og teoretikere som Augustin, Thomas Aquinas, Thomas Hobbes, Rousseau og Immanuel Kant skrev mye om krigens regler og er fremdeles relevante og viktige teoretikere innen emnet. Michael Walzer en av nåtidens mest anerkjente teoretikere på feltet. Norske Henrik Syse har også skrevet mye om temaet. Genèvekonvensjonen er en av de aller viktigste konvensjonene innen krigens regler. Begrepet har sin opprinnelse i nederlenderen Hugo Grotius bok De jure belli ac pacis (1625).[1]

Krigens regler kan deles i tre kategorier:

  • Jus ad bellum – regler før krig
  • Jus in bello – regler i krig
  • Jus post bellum – regler etter krig

Jus ad bellumRediger

Regler før krig omhandler regler for hva som rettferdiggjør bruk av militær makt. Hvilke kriterier som må være til stede før det å gå til krig er moralsk og/eller folkerettslig legitimt. Et eksempel er at hvis en stat blir angrepet militært, er det i utgangspunktet legitimt å gå til motangrep.

Jus in belloRediger

Regler i krig omhandler hva som er tillatt og hva som er ulovlige handlinger i krig. Feltet omhandler både handlinger på stat til stat-nivå og på individnivå. Eksempler på regler i krig er at det er ulovlig å henrette ikke-kombattanter og kombattanter som har overgitt seg eller tydelig gir signal om at de ønsker å overgi seg. Det er også ulovlig å utføre krigshandlinger uten å bære uniform som tydelig viser at han/hun er en kombattant og skiller deg tydelig fra ikke-kombattanter.

Jus post bellumRediger

Regler etter krig omhandler det som skjer etter krig. Gode eksempler på dette er Nürnbergprosessen etter andre verdenskrig, eller rettssakene mot krigsforbrytere etter borgerkrigen i Jugoslavia.

Anbefalt litteraturRediger

  • Walzer, Michael. Just And Unjust Wars: A Moral Argument With Historical Illustrations. Basic Books, New York 1992, ISBN 0-465-03705-4.
  • Coker, Christopher. Humane Warfare. Routledge 2001, ISBN 978-0-415-25575-2
  • Christopher, Paul, The Ethics of War & Peace. Prentice-Hall, New Jersey 1999, ISBN 0-13-786278-4
  • Syse, Henrik. Rettferdig krig?. Aschehoug, Oslo 2003, ISBN 82-03-22925-5.

Se ogsåRediger


ReferanserRediger

  1. ^ «krigets lagar». ne.se. Besøkt 15. juni 2018.