Kretsløpsteknologi

Kretsløpsteknologi beskriver prosesser, teknikker og infrastruktur hvor målet er å nyttegjøre seg av vann, plantenæringstoffer (fosfor, nitrogen,kalium) og energi (biogass) som finnes i avløpsvann og «organisk avfall». Denne teknologien er knyttet til et framtidigssamfunn hvor man ved hjelp av små, kunstige menneskeskapte «kretsløp» samler og «resirkulerer» ulike ressurser som hentes i avfallet.

Det viktige plantenæringsstoffet fosfor kan være et eksempel – som globalt sett er en begrenset «mineralressur»s – og som kan bli mangelvare i et hundreårsperspektiv. Det finnes organisk bundet fosfor i betydelige mengder i organisk avfall og «svartvann» (fra «toalett»et). Ved etablering av kunstige fosfor-kretsløp blir fosfor i «avløpsvann» og avfall samlet, gjenvunnet og foredlet fram til organisk bundet, plantetilgjengelig fosfor. I dag går betydelige mengder fosforressurser til spille gjennom avfalls- og avløpshåndteringer som ikke sørger for at «resirkulering»en av denne ressursen blir gjort plantetilgjengelig, eller rett og slett skylles ut i resipienten.

KildesepareringRediger

Innen kommunalteknikk kan kildeseparering av avløpsvann, hvor gråvann fra vask og dusj er atskilt fra svartvann (toalett og urinal) være en effektiv teknologisk metode for gjenbruk av næringsstoffene vann, plantenæringsstoffer og energi.

Eksterne lenkerRediger