Åpne hovedmenyen

Resipient er et faguttrykk/en felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde.

Sårbare resipienter er vannforekomster som får store konsekvenser dersom de utsettes for miljøskader gjennom bidrag fra andre vannkilder. Dette innebærer i hovedsak at det biologiske livet i resipienten er vár for endringer i pH, saltinnhold, miljøgifter eller andre faktorer. Dersom en veg drenerer saltvann til en sårbar resipient, bør det vurderes overvåking av dreneringen, og i hvilken grad denne påvirker resipienten.

I kommunal sammenheng kalles f.eks. mottaker av renset vann fra kloakkrenseanlegg for resipient. Ved utslipp fra kloakkrenseanlegg bør det kontinuerlig vurderes om resipienten er sårbar for utslipp eller ikke.